תשובון - משמעות הבניינים

1.      הילד קרא את הספר. פעיל

2.      התכתבתי עם החברה הזו הרבה שנים.הדדי

3.      הכבישים נסללו לפני שנה. סביל

4.      הילד התרחץ במים וסבון. חוזר

5.      הילד ואמו התחבקו.  הדדי

6.      המורה הכתיב לנו קטע ארוך. גורם

7.      האריה טרף את הכבשה. פעיל

8.      הכבשה נטרפה. סביל

9.      האימא הלבישה את התינוק. גורם

10. החברים נפרדו בשלום. הדדי

11. התלבשנו והלכנו למסיבה. חוזר, פעיל

12. הכסף שולם . סביל

Comments