Ploms eclesiàstics mallorquins
 

Tenc en un estat avançat, però enfora encara de l'acabament, una obra que pretén recollir totes les notícies, totes les incògnites i totes les peces en relació amb els ploms eclesiàstics mallorquins, un dels tipus de peces més interessants i, alhora, més desconegudes de la numismàtica balear. Pretén reunir els pocs texts, molt dispersos, que s'han publicat sobre aquest assumpte, donar a conèixer molts de nous i abocar llum sobre el seu origen i la seva desaparició, aspectes cabdals però molt, per no dir gens, tractats.

Una de les tasques més interessants és la de recollir imatges de peces fins ara inèdites. De moment he recopilat una mitja dotzena de peces inèdites que han aparegut des de la darrera catalogació feta per Miquel Crusafont en la seva obra "La moneda catalana local (s. XIII-XVIII)", publicat el 1990. Però estic segur que encara romanen a algunes col·leccions particulars peces que no s'han vist mai en públic.

També vaig cercant imatges de motllos, uns elements sobre els quals no s'havia escrit pràcticament res abans dels articles que trobareu en aquesta plana web, en l'apartat corresponent.

Per aquest motiu, des d'aquí vull demanar a les persones i institucions que tenguin al seu abast informació sobre ploms eclesiàstics o exemplars inèdits, i també motllos, es posin en contacte amb mi per poder fer-ne un estudi, tot amb la màxima confidencialitat i discreció. Si en donau el consentiment, el vostre nom apareixerà en l'apartat d'agraiments del llibre que es publicarà en un futur.