Catàleg de peces paramonetàries de les Illes Balears

Castellano

Em trob en els inicis del que ha de ser el primer catàleg de peces paramonetàries de les Illes Balears.

Entenc per peces paramonetàries a totes aquelles peces que, al llarg de la història, no han estat encunyades per l'autoritat competent per a encunyar moneda però que s'han fet servir per adquirir béns o serveis, o per obtenir algun benefici econòmic (per exemple, descomptes). També hi tendrien cabuda peces monetiformes que s'han fet servir a les Illes Balears per fer publicitat de les entitats que les encunyaren o contramarcaren. En aquest ventall d'usos hi tendrien cabuda:

- Getons fets encunyar per comerços i particulars.

- Fitxes publicitàries o d'activacions de dispositius.

- Fitxes i vals de descompte.

- Vals locals d'aquisició de béns o serveis.

- Bitllets emesos per bancs locals.

Els dies 1 i 2 de juliol de 2008 vaig dur a terme una campanya d'investigació per tota Menorca que em dugué a visitar quatre col·leccionistes i que em va permetre recollir nombroses imatges i alguna informació sobre peces paramonetàries que són força desconegudes fora d'aquesta illa. Aquest interessant viatge el vaig fer en la grata companyia de l'il·lutre numismàtic Miquel Crusafont i Sabater, qui em va ajudar en la investigació i a correspondre les atencions i agrair la gran col·laboració que obtinguérem dels col·leccionistes menorquins.

Aquest treball està en fase de classificació i en els propers mesos duré a terme tasques similars a Mallorca i a Barcelona. Està pendent la confirmació d'un contacte a Eivissa.

Malgrat tot, continuu cercant persones que estiguin en possessió de peces paramonetàries per tal d'ampliar el repertori que ha de sortir al catàleg. Qualsevol contacte que faci en aquest sentit estarà sotmés a la més absoluta confidencialitat.

Tenc registrades un bon nombre de peces incertes. Accedeix aquí per si em pots ajudar.

Puc afirmar, per acabar, que estic trobant i classificant peces mai catalogades fins ara i d'una difusió molt limitada. El caràcter esporàdic amb què apareixen peces d'aquestes característiques i la seva raresa fan que, per ara, no em plantegi publicar un catàleg abans d'uns 8 anys.