Currículum creatiu

Palma, 1969.

Títols i pertinences
- Expert professional en filatèlia i numismàtica per la UNED.
- President del Club de Col·leccionisme de Mallorca.
- Vocal de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (Institut d'Estudis Catalans).
- Membre de la Societat Arqueològica Lul·liana.
- Col·leccionista de monedes des dels 9 anys.
 
Treballs sobre numismàtica

Articles a "Acta Numismàtica"
(Societat Catalana d'Estudis Numismàtics - Institut d'Estudis Catalans)
- "Les pelloferes de Felanitx" (AN 35, 2005, p. 121-127).
- "La descoberta de Sóller: enigmes i aclariments" (amb Jeroni Orell Jaquotot, AN 39, 2009, p. 173-186).
- "Els encunys mallorquins del Museo de la Casa de la Moneda" (AN 40, 2010, p. 165-193).
- "Reflexions i conclusions a partir de monedes mallorquines modernes de dues col·leccions privades" (AN 41-42, 2011-2012, p. 215-224).
- "Introducció als gitons porto-riquenys de propietaris procedents de terres de parla catalana" (AN 41-42, 2011-2012, p. 293-320).
- "Apunts sobre les diverses ubicacions de la seca de Mallorca (segles XIII-XV)" (AN 43, 2013, p. 85-93).
- "Una moneda inèdita del tipus de l'escut encunyada a Barcelona sota Felip III (IV). Anotacions sobre anomalies" (AN 43, 2013, p. 179-184).
- "La moneda a Mallorca durant la Guerra del Francès i tres tresors catedralicis" (AN 44, 2014, p. 221-242).
- "Aclariments sobre les emissions d'origen català als territoris grecs" (AN 45, 2015, p. 113-126).
- "La medalla de l'Exposició Balear de 1903" (AN 46, 2016, p. 227-234).
- "Intent fallit de batre moneda a Mallorca el 1769" (AN 47, 2017, p. 169-193).
- "Els vals de la Comissió d'Abastiments d'Eivissa emesos el 1936 durant la Guerra contra el Feixisme" (AN 48, 2018, p. 207-225).
- "La disputa per Menorca del segle XVIII en medalles i gitons" (AN 49, 2019, p. 281-310).
- "Reflexions entorn de les quatre úniques malles conegudes de Jaume III de Mallorca" (AN 50, 2020, p. 107-114).

Articles a publicacions de la Societat Arqueològica Lul·liana
- "La col·lecció numismàtica de la SAL: monedes, ploms i bitllets". La Societat Arquelògica Lul·liana. Una il·lusió que perdura (1880-2010), vol. 4, 2010, p. 139-155. Amb Emilio Trilla Pardo.
- "Mallorca, 1769: història d'una emissió monetària fallida" (BSAL 72, 2016, p. 105-127).
 
Altres publicacions
- "Les monedes mallorquines de la Guerra del Francès". Estudis Baleàrics 86/87 (homenatge a Josep Font i Trias, 1913-2000). Conselleria d'Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. Palma, 2006-2007, p. 147 - 156.
- Versió en anglès del llibre bilingüe català-anglès "Les monedes de l'Edat Antiga de la Península Ibèrica - Ancient coinage of the Iberian Peninsula", de Leandre Villaronga i Jaume Benages. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics - Institut d'Estudis Catalans, 2011.
- Cròniques i articles diversos a la revista "Mallorca Col·lecció" (Club de Col·leccionisme de Mallorca, des de gener de 2009).
- "La numismàtica de Jaume II". Jaume II i la Catedral de Mallorca (coords. Mercè Gambús i Pere Fullana). Col·lecció Seu de Mallorca 3. Palma, 2012, p. 147 - 164.
- "Ril inédito de 1/2 almud de la Finca de J. Corominas en Utuado".  Puerto Rico Numismático (Revista oficial de la Sociedad Numismática de Puerto Rico), vol. XXXVII, núm. 3. San Juan, març 2012, p. 3-4.
- "Els ploms eclesiàstics d'Andratx". N'Alí (revista del municipi d'Andratx), núm. 132, 2a època, any XIV. Andratx, maig 2012.
- "Los riles puertorriqueños acuñados por propietarios procedentes de territorios de habla catalana". Numiexpo 2012. Sociedad Numismática de Puerto Rico. San Juan, 2012, p. 33-56.
- Versió en anglès del llibre bilingüe castellà-anglès "La moneda handusí en Al-Andalus", de David Francès Vañó. Edicions Omni. Montpeller, França, novembre de 2012.
- "La moneda a Mallorca durant la Guerra del Francès i les notícies relacionades a les actes capitulars". El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 (coords. per Mercè Gambús i Pere Fullana). Col·lecció Seu de Mallorca 7. Palma, 2013, p. 163 - 188.
- "Els ploms eclesiàstics de Mallorca: aclariments i novetats". Pellofes & ploms eclesiàstics. Un patrimoni numismàtic per descobrir. Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona, 2014, p. 109-128.
- "Els ploms eclesiàstics de Pollença i els seus motlles (I)". Punt Informatiu, núm. 595 (16-31 juliol 2020), p. XV. 

Llibres
- Les monedes de 30 sous mallorquins de 1821. La problemàtica política i econòmica de l'emissió Salus Populi durant una epidèmia de febre groga (GFCPM, 2007).
Les medalles de proclamació de les terres de parla catalana. Catalunya, València i Balears (1724-1843) (Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (IEC)-Institut d'Estudis Baleàrics, 2018).

Ponències
- 1es Jornades d'Estudis Històrics de la Catedral de Mallorca (20 i 21 de setembre de 2011) amb la comunicació "La Numismàtica de Jaume II".
- 2es Jornades d'Estudis Històrics de la Catedral de Mallorca (2012) amb la comunicació "La moneda a Mallorca durant la Guerra del Francès i les notícies relacionades a les actes capitulars".
- Sobre ploms eclesiàstics mallorquins al XVIII Curs d'Història Monetària Hispànica, organitzat pel Gabinet Numismàtic de Catalunya (Museu Nacional d'Art de Catalunya) i celebrat els dies 26 i 27 de novembre de 2014.
- Sobre els ploms eclesiàstics de Sencelles a les I Jornades d’Estudis Locals de Sencelles, el 2 de desembre de 2017.

Treballs i investigacions en curs

- Estudi sobre els ploms eclesiàstics mallorquins (buidatge d'arxius i recopilació d'articles i de peces inèdites).
- Catalogació de paramonetària balear.
- Estudi sobre els gitons encunyats per propietaris mallorquins i catalans d'hisendes i establiments a Puerto Rico (s. XIX).
- Recull permanent de peces i informació sobre moneda balear amb vistes a una futura catalogació general.

Treballs en àmbits no numismàtics
- Les Illes Venturoses, de Mary Stuart Boyd (Documenta Balear, Palma, 2008). Traducció al català de l'original en anglès The Fortunate Isles (1911) i notes.
- "Cent anys de l'aviació a Mallorca" (Estudis Baleàrics 98/99. Palma, 2011). Traducció a l'anglès de 8 dels abstracts.
- La Catedral de Palma, Mallorca: els seus orígens i evolució (Catedral de Mallorca, Palma, 2014). Traducció al català de l'original en anglès The Cathedral of Palma, Majorca: its origin and development (1893) i notes.
- A Mallorca amb una càmera, de Margaret d'Este (autoedició, Palma, 2014). Traducció al català de l'original en anglès With a Camera in Majorca (1907) i notes.
 
Mencions des de bibliografies externes (de què tengui constància):
- M. Eugènia RIPOLL ROIG: "La seca o casa de la moneda de Barcelona, dels precedents al segle XIX". Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 2008, p. 68.
- Antoni QUETGLAS CIFRE i Joan ESTADES ENSEÑAT: "L'emigració sollerica (1836-1936)". Promomallorca Edicions. Mallorca, 2009. Agraïments i p. 55.
- Agustí AGUILÓ i Dolors FORTESA-REI: "Els xuetes i els oficis d'assatjador de metalls i de contrast. El cas dels Miró". Separata de "Francesc Riera i Montserrat: des de l'abundància del cor". Lleonard Muntaner. Palma, 2012, p. 33 i 36 (separata).
- Francisco de Paula COTS MORATÓ: "Noticias de platería y plateros en la Catedral de Valencia". Ars Longa 26, 2017, Universitat de València, València, nota 166, p. 184.

Revista "Col·lecciomania" (1997 - 2007)
- Fundador de la revista.
- Maquetador, coordinador i cap de redacció.
- Autor de les cròniques de l'associació editora.
- Autor de diversos articles sobre numismàtica balear.

Referents
Àlvar Campaner i Fuertes (Huelva, 1834 - Palma, 1894), qui amb la seva obra imprescindible, "Numismática Balear" (Palma, 1879), en la qual s'ha inspirat el nom d'aquesta plana web, va recopilar i posar ordre en tot els coneixements que es tenien sobre el tema en els seus temps. Tot i haver estat ja superada per coneixements posteriors, l'obra de Campaner és d'obligada referència per aquells que tenen un mínim interès en aquest tema.

- Miquel Crusafont i Sabater (Sabadell, 1942), numismàtic i estudiós que ha dedicat mitja vida a l'estudi de la numismàtica dels antics territoris de la Corona Catalanoaragonesa. Autor d'un gran nombre de llibres i d'articles, tant catàlegs com de divulgació, ha aportat una gran quantitat de noves descobertes a la Numismàtica Balear com a part de la numismàtica que és objecte de la seva incansable tasca investigadora. Tenc, a més, l'honor de considerar-lo amic personal. Entrada a la Vikipèdia.

Comments