Articles propis

Els articles d'aquesta pàgina es troben en format .pdf i són de lliure accés.

Han estat publicats en soport de paper i, per tant, poden ser considerats com a bibliografia. A cada article s'indiquen les dades del suport de paper.

L'única condició per fer-los servir lliurament és que l'interessat n'indiqui la font en la bibliografia de l'obra per la qual els consulti i que n'informi l'autor.

Les referències de la revista Col·lecciomania (editada pel Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma) es poden consultar en l'edició en paper d'aquesta revista en els llocs d'accés públic següents:

- Biblioteca de la Fundació Bartomeu March.

- Biblioteca Artesana del Consell de Mallorca (La Misericòrdia).

- Biblioteques municipals depenents del Consell de Mallorca.

Llibre

"Les monedes de 30 sous mallorquins de 1821. La problemàtica política i econòmica de l'emissió Salus Populi durant una epidèmia de febre groga". Jaume Boada Salom. Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma. Palma, 2007.

Selecció d'articles propis (accés a través de la web academia.edu)