Articles d'altres autors
 

CRUSAFONT I SABATER, MIQUEL; TRILLA, EMILIO: “La primera moneda de la Mallorca cristiana”. Col·lecciomania, núm. 17 (2a època), juliol 2005, p. 24.

CRUSAFONT I SABATER, MIQUEL: “Tres varietats del ral d’argent de Mallorca d’Alfons el Magnànim amb marca llir”. Col·lecciomania, núm. 18 (2a època), octubre 2005, p. 26.  

BIBILONI, GABRIEL: "Les monedes i les paraules". Diari de Balears, 25 de febrer de 2002.  

Pic_30: "Catálogo de dinerillos". Publicat només a internet. Part 1 - Part 2