ไมตรี สอยเหลือง
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓Email Address <<>> maitri1947@gmail.com