Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Kustannusosayhtiö Koivuniemi on Tapani Koivuniemen yksin omistama osakeyhtiö, joka on perustettu vuonna 1999. Tapani on ainoa hallituksen jäsen ja varajäsenenä toimii hänen vaimonsa Pirjetta Koivuniemi. Tilintarkastajana toimii Maanantaipiirin jäsen Liina Rauramaa. Kaikki yhtiön työntekijät kuuluvat johonkin Tapanin lahkon kolmesta ryhmästä: Maanantaipiiristä, Puutarhasta tai Tornista. Ryhmän ulkopuolisia ihmisiä ei pääse yhtiöön töihin. Mielenkiintoinen asia on se, ettei kenelläkään työntekijällä ole kirjallista työsopimusta, vain suullinen.

Tapani Koivuniemen mukaan yhtiön  tarkoituksena on kustantaa hengellistä materiaalia, kuten kirjoja, CD:itä, jne. Yhdeksän vuoden aikana hengellisiä tuotteita on kaksi: Juha Korhonen Bändin levy, sekä Paavo Kettu kasettisarja.

Kustannusosakeyhtiö tekee kuitenkin mukavasti rahaa IT-alan palveluilla. Kustannusosakeyhtiön liikevaihto on kehittynyt seuraavasti vuosien 2002-2008 aikana (lähde: kaupparekisteri):


Tilikauden 2008 likevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto on kehittynyt seuraavasti:Tilikauden 2008 voitto oli 1,9 miljoonaa euroa. Tase on kehittynyt seuraavasti:
Tilikauden 2008 taseessa vastattavaa oli jo 5,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä olisi rahaa tehdä hengellisiä tuotteita, jos Tapani Koivuniemellä olisi halua siihen. Jokainen voi pohtia, mihin tarkoitukseen hän oikein kerää rahaa.

Yhtiön voitto on ollut jatkuvasti noin 50% liikevaihdosta. Tähän ei moni yritys pysty. Vuonna 2009 Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi oli Taloselämän 'Parhaat yritykset 2009' listalla kahdeksas (http://www.talouselama.fi/uutiset/article352089.ece). Syitä menestykseen on monia. Uskoisin, että eräs tärkeä syy on se, että työntekijät ovat kaikki ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja. 

Toinen syy on se, että työntekijät suostuvat tekemään työtä alle puolella siitä palkasta, minkä he saisivat muiden yhtiöiden palkkalistoilla. Lisäksi työntekijät ovat  ilman normaaleja työsuhde-etuja, kuten työterveyshuoltoa. 

Kolmas syy on se, että monet Konsernissa olevat naiset ja muualla palkkatyössä olevat miehet tekevät töitä yhtiölle ilmaiseksi. Tämä työ ei näy missään kirjanpidossa, mutta vaikuttaa suoraan positiivisesti yrityksen tulokseen.

Yrityksen toimitilat (taloyhtiön kerhohuone Espoon Mikkelässä) ovat aivan liian pienet, jotta siellä voisi kaikki työntekijät työskennellä.  Tämän vuoksi suurin osa työntekijöistä tekee etätöitä.  

Yhtiön kulttuuriin kuuluu teettää valtavia määriä ylitöitä työntekijöillä, mistä ei makseta millään tavoin korvausta. Tavoiteltavana työaikapanoksena on pidetty jopa 300 tuntia kuukaudessa. Työtunneista on vaadittu tarkkaa kirjanpitoa ja raportointia esimiehelle. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että etätyötä tekeville ei tarvitse maksaa ylityökorvauksia, koska ne ei kuulu työaikalainsäädännön piiriin. Pohdittavaksi jää, onko tällainen liiketoiminta eettisesti hyväksyttävää.

Työntekijät suostuvat tähän, koska he uskovat uhrautuvansa Jumalan valtakunnan työn tähden.Subpages (1): Graafit
Comments