THƯ VIỆN SÁCH VÕ THUẬT

Tuyển Sinh

Đóng góp ý kiến cho môn phái

Video Võ Thuật Hay

Số Người Truy cập

Huynh đệ Online

50 BÀI CÔN NHỊ KHÚC THỰC HÀNH

Côn nhị khúc, côn hai khúc hay lưỡng tiết côn, song tiết côn (âm romanji tiếng Nhật là nunchaku) là một dạng đoản côn có hai khúc được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm. Sử dụng thịnh hành trong võ phái Karatedo Nhật Bản và hiện nay, do tính chất tiện lợi của nó, côn nhị khúc đã được nhiều môn sinh của các võ phái khác nhau ưa chuộng trong luyện tập và tự vệ.

YouTube VideoHọc Côn Nhị Khúc gồm 50 bài.từ căn bản đến nâng cao

Bài 1:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

NGUYEN TAT THANG-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 2: 

YouTube Video


------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 3


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 5
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 7

YouTube Video

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 8

YouTube Video

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 10

YouTube VideoComments