صوت و صدا

بنام خداوند سخنگو
در این بخش انواع و اقسام فایل های صوتی اعم از کتب صوتی شخصی و بعضی از آواهای دلنشین ایرانی بخصوص آوازهای مناطق قرار داده میشود
محمود زارع
مازندران . ساری . سوربن
Ć
Ali Ey Homaye Rahmat[mzare.ir].mp3
(3986k)
Mahmoud Zare,
Oct 5, 2015, 7:26 AM
Ć
Asheqan [www.mzare.ir].mp3
(11083k)
Mahmoud Zare,
Apr 19, 2016, 2:25 AM
Ć
Azan Shahid Yayaei [www.mzare.ir].mp3
(12938k)
Mahmoud Zare,
May 29, 2016, 1:08 AM
ċ
DarKhiyal(shajariyan).7z
(4098k)
Mahmoud Zare,
Jan 4, 2012, 7:59 AM
Ć
Fasele.M.esfahani[mzare.ir].mp3
(4463k)
Mahmoud Zare,
Oct 5, 2015, 7:31 AM
Ć
M Esfahani-Dide Bogsha[mzare.ir].mp3
(3332k)
Mahmoud Zare,
Oct 5, 2015, 7:33 AM
č
Qari[www.mzare.ir].3gp
(790k)
Mahmoud Zare,
Nov 19, 2015, 11:57 PM
ċ
Yadeayam-shajariyan[www.mzare.mihanblog.com].7z
(7353k)
Mahmoud Zare,
Jan 4, 2012, 8:11 AM
ċ
shab-e-vasl.shajariyan[www.mzare.mihanblog.com].7z
(3244k)
Mahmoud Zare,
Jan 4, 2012, 8:38 AM
Comments