דן מלר - ציורים 


כל הציורים באתר זה ניתן לקבל תמורת תרומה לטובת עמותת חופש
המעוניין יפנה לדן מלר בנייד 0505397749 או בדוא"ל

התחלה

סנטוריני

מוסיקה וחלומות

פנטאזיה

דלתות וחלונות

עירום

פנים א

פנים ב

צבעי ידיים 

-נמכר-