คำเทศนา

                                                                                                        ."มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุง
                                                                                                          ด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”       

                                                                                                                                                       
มัทธิว 4:4
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเทศนา วันที่ 27 มีนาคม 2554 โดย อ.ชัชวาลย์ แก้วเกื้อ   105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2554 23:34 T.S. Chen
Comments