רמות ארגון בטבע.

רמות ארגון בטבע

הרכיבים השונים היוצרים את האורגניזם מרכיבים מדרג עולה של רמות ארגון. תופעת הארגון בטבע אינה מסתיימת באורגניזם, כל יצור חי הוא חלק מאוכלוסייה, האוכלוסיות מרכיבות חברות, החברות מרכיבות מערכות אקולוגיות ואת הביוספרה כולה. 

היחידות הקטנות ביותר המרכיבות את כל החומרים ביקום נקראות – אטומים !
לדוגמא: אטום ליתיום, אטום חמצן.                                                  

שניים ויותר אטומים הקשורים בקשר כימי נקראים מולקולה !                                                                                                                                                  לדוגמא: מולקולת חמצן, מולקולת חלבון.                                     

 
אוסף של מולקולות רבות ומגוונות בונה את האברונים שבתוך התאים...                                                                                                                                   לדוגמא: קרום התא, ריבוזומים.
צירוף ייחודי של אברונים בונה את התא החי. התא הוא היחידה הביולוגית הקטנה ביותר בעלת מאפייני חיים...                                                                                     לדוגמא: תא צמח, תא עצב.   

תאים הפועלים בתיאום ביניהם יוצרים מבנה מאורגן הנקרא – רקמה !                                                                                                                                     לדוגמא: רקמת שריר, רקמת עור.   

הרקמות השונות מאורגנות באיברים !                                                                                                                                                                                 לדוגמא: אוזן, לב .                                                  
                

האיברים בגוף חי יוצרים רמת ארגון גבוהה יותר והיא – המערכת !                                                                                                                                  לדוגמא: מערכת הנשימה, מערכת ההובלה, מערכת שלד.  

כל המערכות הללו פועלות בשיתוף פעולה ובתיאום בו בזמן שכל מערכת ומערכת מתמחה בביצוע תפקודים מיוחדים לה.                                                        מכלול המערכות בונה את גופו של יצור חי !                                                                                                                                                                         לדוגמא: גוף האדם, עורב, זאב.                                      

אוכלוסייה – קבוצה של אורגניזמים בני אותו מין (species) החיה באזור מסוים באותו הזמן.
לדוגמא: אוכלוסיית אנשים, אוכלוסיית זאבים.
חברה – קבוצה של אוכלוסיות החיות באותו אזור ומקיימות יחסי גומלין ביניהם.                                                                                                        

                       
                          

מערכת אקולוגית בית גידול – במערכת אקולוגית (כוללת את החברה ואת הסביבה הא-ביוטית הפועלים יחדיו כמערכת אחת. התהליכים החשובים הם העברת אנרגיה ומחזור החומרים.) יש בדר"כ מגוון של בתי גידול – המקום שבו חי בעל החיים או הצמח.

                                                                                                                                                               ביוספרה – כוללת את כל צורות החיים ואת תפרוסתם של האורגניזמים למיניהן ביבשות, במים ובאטמוספרה.


המשותף לכל רמות הארגון הוא שהן מורכבות מאוד ודינאמיות: כל מרכיביהן ותנאיהן משתנים עם הזמן. 

אקולוגיה עוסק ברמות ארגון פרט, אוכלוסיה, חברה וביוספירה.

  

 
 
                                                 Comments