A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1994-ben
 „Magyar Történelmi Tanulmányok II“

Kísérlet a magyar eredet kérdésének megoldására“

 
címmel bocsátotta útjára
Nagy Gyula, Kanadában élő kutató munkájának rövid összefoglalását.

Most a teljes munkáját adjuk az olvasó kezébe.

E munka célja: egy könyvbe foglalni a számos forrásban igenis föltalálható ismeretkincset.

Nagy Gyula, egy másik jelentős kutatási eredménye – „Ki az áruló“ – harminc évi kutatómunkája eredménye.
Nagy Gyula ezen munka közben vált történelemíróvá, miközben történelemszemlélete kialakult


Tudja, hogy a történelem megértéséhez elengedhetetlen előfeltétel a sorsérzés.
Érzi, mint a võ- és sógorfalvak egyikéről, Nemestördemic-rõl való származása is bizonyítja, hogy a magyarság több hullámban érkezve vette birtokába a Kárpát-medencét.
László Gyula tételét a több honfoglalásról igaznak érzi.

A tanuló és a kutató számára kíván segítséget nyújtani:

vigye tovább a fáklyát, mert igaz a megállapítás:
a kutatás olyan méreg, amelyről leszokni nem lehet!