Dr. Mansor Habibi

  Dr. Habibi har mångårig erfarenhet som överläkare på
  medicinkliniker i Sverige och Norge. På Magtarmkliniken
  har han utfört tusentals gastroskopier och koloskopier.
  • Legitimerad 1978
  • Amerikansk läkarexamen 1983
  • Specialist inom invärtesmedicin 1986
  • Dubbelspecialist inom gastroenerologi och hepatologi (mag-tarm och leversjukdomar) 1996
  • Tredje specialitet inom allmänmedicin 2001
  • Nordstans läkarmottagning (magtarmkliniken) etablerade han 2004


Dr. Mansor Habibi