‎ > ‎:·. † .·:‎ > ‎

Fix ✦

Elva

Elva starter ved Solmøy og kommer fossende inn i byen ved Christine. For å få et inntrykk av hele elva, skal en lytte til Lolita.

Solmøys sanger: ꜛ her.

Disse tre stykkene var mine første forsøk på å komponere. Alle vil høre jeg er søkende, ved komposisjonene. Premisset for mitt vis, hva gjelder det å få det til, ble imidlertid ved disse stykkene satt, og jeg får en spesiell følelse når jeg lytter til dem.


Livets tre


Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Treet
- til kunnskap om godt og ondtVed en uforklarlig nåde
synderen og kristen både
gitt ved Kristus kan seg gjemme
for det blikk som vil bestemme.