Διδακτικοί στόχοι

       Στόχοι του φιλόδοξου αυτού προγράμματος είναι:

                           ☺  Να γίνει πιο ευχάριστο το μάθημα

 ☺  Να μάθουν οι μαθητές να σκέφτονται, να συζητούν, 
       να ανταγωνίζονται & να συνεργάζονται

☺  Να γνωρίσουν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα

☺  Να παίρνουν οικονομικές αποφάσεις

☺  Να αναδειχθούν ταλέντα και ικανότητες
 
            ☺  Να  αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η  Τεχνολογία   
                                                    
                                                                        κ.α.
 
    Αλλωστε η εμπειρία έχει δείξει ότι ένας μαθητής που τελειώνει το Λύκειο  δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα  για θέματα όπως:
Μισθός, Ασφαλιστικό Ταμείο, Απολύσεις, Αποζημιώσεις. Επιτόκιο, Δάνεια, Καταθέσεις,  Προϋπολογισμός,  Πιστωτικές κάρτες, Συνάλλαγμα, Χρηματιστήριο, Μετοχές, Ισολογοσμός, Δημόσιο χρέος, Ευρωπαϊκή Ενωση, Υπουργεία, Κέρδη, Μεταβιβαστικές πληρωμές, Συντάξεις, Επιδόματα , ΟΝΕ, ΟΟΣΑ και πολλά ακόμα...
  Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ύλη που έχει διδαχθεί...
  Νομίζω λοιπόν, ότι μ' αυτό τον τρόπο θα τα γνωρίσει, θα δει πως λειτουργούν και θα μπορεί πιο σωστά να τα αντιμετωπίζει στην μετέπειτα ζωή του σαν υπεύθυνος πολίτης.
 

 

  Τι θέλουμε να διδάξουμε.
 
1. Μερικοί πολίτες εργάζονται στο Δημόσιο και μερικοί στον Ιδιωτικό Τομέα. Κάποιοι είναι άνεργοι, κάποιοι συνταξιούχοι και κάποιοι άλλοι είναι επιχειρηματίες. Από αυτή τη διάκριση προκύπτουν  διάφορα θέματα, όπως:
 • σε τι εργασιακό καθεστώς εργάζονται όσοι εργάζονται .
 • διαφορά εργασίας και μισθού στον Δημόσιο  και τον Ιδιωτικό Τομέα
 • προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, διεκδικήσεις
 • τι σημαίνει να είσαι άνεργος
 • τι σημαίνει να είσαι συνταξιούχος
 • τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας
2.  Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται από τους εργοδότες στο Ασφαλιστικό Ταμείο για να πάρουν σύνταξη. Εδώ θα δούμε :
 • με ποιες προϋποθέσεις παίρνει κάποιος σύνταξη
 • πως υπολογίζεται η σύνταξη
 • τι είναι και πως λειτουργεί η Εργοδοτική Εισφορά
 • είναι δυνατόν να εργάζεται κάποιος  όταν παίρνει σύνταξη;
 • πως λειτουργεί το Ασφαλιστικό Ταμείο
 • τι συμβαίνει όταν το Ταμείο δεν έχει να πληρώσει τις συντάξεις
3.  Στην κοινωνία κυκλοφορεί χρήμα. Από την κυκλοφορία, τη χρήση και την κατοχή του εξαρτώνται όλα τα οικονομικά φαινόμενα. Αρα εμείς θα μελετήσουμε:
 • πως σχεδιάζεται, διανέμεται και κυκλοφορεί το χρήμα
 • ποιες ποσότητες χρήματος χρειάζεται η κοινωνία
 • ποιος διαχειρίζεται το χρήμα
 • πως εξασφαλίζεται η μη πλαστογράφησή του
 • ποιος είναι ο ρόλος του στη διαμόρφωση των τιμών
 • συνέπειες από την έλλειψή του
4. Οι άλλες χώρες έχουν διαφορετικό χρήμα. Για να πραγματοποιήσουν τις μεταξύ τους συναλλαγές χρειάζεται να γνωρίζουμε:
 • τι είναι συνάλλαγμα και σε τι χρησιμεύει
 • πως διαμορφώνεται η τιμή του
 • ποιος τη διαμορφώνει
 • συνέπειες από την υποτίμηση ενός νομίσμστος
 • πως δύο ή περισσότερες χώρες μπορούν να αποκτήσουν κοινό χρήμα
5.  Στην κοινωνία υπάρχει Τράπεζα. Στηρίζει την Οικονομία της χώρας. Καλό θα είναι να φανεί :
 • οι διαφορές της Ιδιωτικής και της Δημόσιας Τράπεζας
 • με τι ασχολείται μια Τράπεζα
 • πως κερδίζει η Τράπεζα
 • πως διοικείται
 6.  Στην Τράπεζα γίνονται Καταθέσεις. Ας γνωρίσουμε:
 • ποια είδη καταθέσεων υπάρχουν
 • τι είναι επιτόκιο
 • πως υπολογίζεται ο τόκος
7.  Η  Τράπεζα δίνει Δάνεια. Εμείς θα δούμε:
 • Τα είδη των δανείων
 • τα επιτόκιά τους
 • πότε πρέπει να καταφεύγουμε στο δανεισμό
Comments