Medzinárodná výstava mačiek


Rady majiteľom a chovateľom mačiek

 

Týmto článkom chceme priblížiť priebeh a podmienky výstavy ľuďom, ktorí sa rozhodujú pre kúpu výstavnej mačky, ako aj laikom.

 

Pohľad do histórie mačacích výstav

   Prvá výstava mačiek, o ktorej máme písomné správy, sa konala v roku 1598 ako súčasť anglického veľtrhu, no profesionálne výstavy sa začali až v roku 1871 veľkou výstavou v londýnskom Krištáľovom paláci. Vystavovali sa krátkosrsté mačky a peržanky. Približne v tom istom čase sa konala prvá výstava mačiek v Amerike ( v novom Anglicku ) pre mainskú mývaliu mačku.

 

Podmienky účasti na výstave

 

     Každá z mačacích výstav má neopakovateľnú atmosféru, ktorá fascinuje ako návštevníkov výstavy, tak aj samotných vystavovateľov. Toľko mačacej krásy pokope je možné vidieť len na takýchto výstavách. Každá jedna výstava má svoje podmienky a pravidlá.

     Aby sa mačka mohla zúčastniť výstavy, musí byť jej majiteľ členom niektorej chovateľskej organizácie. Výstavy sa môže zúčastniť každá zdravá, vakcinovaná a čistá mačka, ktorá vlastní rodokmeň. Výnimku tvorí trieda mačiek domácich, u ktorých sa rodokmeň nevyžaduje.

     Ďalšou z podmienok účasti na výstave je zaslanie vyplnenej prihlášky, v ktorej sú uvedené všetky potrebné údaje o mačke a jej majiteľovi. Musí byť potvrdená organizáciou, ktorej ste členom. Spolu s prihláškou zašlete usporiadateľovi aj potvrdenie o zaplatení výstavného poplatku. Toto všetko je potrebné urobiť do dátumu uzávierky prihlášok, ktorý je uvedený v propozíciách, ktoré v dostatočnom časovom predstihu vydá organizátor výstavy. Tento po obdržaní prihlášky a zaplatení výstavného poplatku zašle vystavovateľovi návratku, na ktorej je potvrdená účasť na výstave.

     Mačka musí byť očkovaná v SR proti panleukopénii, rhinotracheitíde a besnote najmenej 1 mesiac a najviac 1 rok pred konaním výstavy. Na výstave musí byť mačka zdravá, čo potvrdí veterinár v očkovacom preukaze. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní. Biele mačky musia mať naviac veterinárne osvedčenie o tom , že nie sú hluché. Novinkou je aj povinné čipovanie mačiek.

 

Príprava mačky na výstavu

 

     S prípravou mačky na výstavu nestačí začať niekoľko týždňov či dní pred výstavou. Pokiaľ chceme, aby mačka bola v deň výstavy v naozaj dobrej kondícii, je potrebné sa o ňu starať sústavne, dôsledne a dlhodobo. Je potrebné jej trvalo poskytovať správnu výživu, vyváženú stravu, ale aj prísun vitamínov a doplnkov stravy. Celkový dojem, stavba tela a kvalita srsti sú pri posudzovaní veľmi dôležité, nehovoriac o psychickej pohode zvieraťa. Je samozrejmý rozdiel medzi medzi prípravou na výstavu napríklad u perzskej a siamskej mačky.

    Najnáročnejšia príprava je pri perzských mačkách, kde sa vyžaduje krásna srsť bez chuchvalcov. Je potrebné ju pravidelne rozčesávať a kúpať, aby bola srsť čistá, lesklá a vláčna. Každý majiteľ dlhosrstej perzskej mačky už z praxe vie, ako dlho treba pred výstavou mačku vykúpať, aby bola naj. Mačky bledých farieb po vykúpaní a dôkladnom vysušení srsti môžeme zapudrovať a potom dôkladne vyčesať. Nakoľko je na trhu veľký sortiment rôznych kozmetických prípravkov na údržbu srsti, každý si vyberie, čo jeho mačke a požiadavkám najlepšie vyhovuje.

     Veľkú pozornosť  treba venovať čistote očí, uší, zadočku. Je potrebné zastrihnúť mačke pazúriky.

     Aby mačka pôsobila naozaj dôstojne a krásne, prispôsobíme jej farbe a plemenu aj dekoráciu klietky – záclonky. Rozmery klietok sú dva: 60x60x60, v cudzine väčšinou 70x70x70 cm.

 

Priebeh výstavy

 

     Výstava začína väčšinou medzi 7: 30 – 9: 00 hod. preberaním mačky – veterinárnou prehliadkou, kde prizvaný veterinár mačku prehliadne, skontroluje veterinárny preukaz a v ňom urobené záznamy o vakcinácii a zdravotnom stave zvieraťa. Tiež skontroluje, či je mačka začipovaná. Následne si od usporiadateľa prevezmete katalóg mačiek a obálku, ktorá obsahuje číslo totožné s číslom, ktoré je uvedené pri mene vašej mačky v katalógu, ako aj označenie pre vystavovateľa. V katalógu sa pri každej mačke uvádza: plemeno, farebná varieta mačky, jej meno, dátum narodenia, registračné číslo, meno otca a matky, tiež ich kód farby a, samozrejme, meno  vystavovateľa a chovateľa mačky

 

Napríklad: 

č. 13 EXO a 03 24, exotická modrá bikolor bodkovaná

Minetta Strieborná ruža, SK    mačka

nar.: 18. 5. 2004   SPKM 27/2004/EXO

o: EC Emanuel G Rella,CZ   PER a 03 24

m: CH Beauty Magic Occasione,CZ  EXO a 24

vl.: Simona Klegová,SK

chov.: Magdaléna Kmošková,SK     


      

Následne si vystavovateľ upraví pridelenú klietku s číslom totožným s číslom  vašej mačky. Urobí posledné úpravy krásy na mačke, dá jej k dispozícií mačaciu toaletu a misku s čistou vodou.

     V prípade potreby je možné mačku posúdiť v kontrolnej triede. Táto trieda slúži na overenie farebnej variety v súlade s PP, požiadavka však musí byť uvedená na prihláške. Posudzovanie v kontrolnej triede sa robí pred začatím posudzovania.

      Posudzovanie väčšinou začína o 10: 00 hod. a končí o 14: 00 hod. Na výstave sú mačky zaradené do svojich tried. Na svoju prvú výstavu smie ísť mačiatko vo veku troch mesiacov.

 Posudzovanie zvierat je anonymné. Mačky sa posudzujú podľa platných štandardov, čiže požiadaviek na dané plemeno a farebnú varietu. Štandardy vydávajú medzinárodné organizácie (FIFe, CFA, WCF) a podľa nich sú povinní riadiť sa posudzovatelia aj chovatelia mačiek. Posudzovateľ (vo FIFe) vypracuje každej mačke posudok, v ktorom opíše klady, ale aj zápory zvieraťa.

Posudok sa môže napísať v jazyku štátu, v ktorom sa výstava koná, alebo v uznanom jazyku organizácie. Vo FIFe je to angličtina, nemčina a francúzština.

Mačku si pri posudzovaní môže majiteľ predviesť sám, ale k dispozícii sú aj stewardi. Keďže posudzovanie prebieha anonymne, zvieratá sú volané na posudzovanie podľa prideleného čísla.

Po skončení posudzovania  nasleduje prestávka, počas ktorej sa pripraví súťaž Best in Show (BIS ), do ktorej boli jednotlivé zvieratá z každej triedy nominované počas posudzovania.

   Vyvrcholením každej výstavy mačiek je súťaž Best in Show, v ktorej sa vyberú jednotliví víťazi z každej skupiny (I. skupina - perzské a exotické, II. skupina - polodlhosrsté, III. skupina – krátkosrsté a somálske, IV. skupina - siamské, orientálne, balinézske a jávanské mačky). Po skončení BIS nasleduje ukončenie výstavy.

 

Súťažné triedy a udeľované tituly na MVM

 

     Na medzinárodných výstavách mačiek sa súťaží v 17 triedach:

 

kód                      trieda                                   udeľované tituly

 

01      trieda európskych šampiónov (EC)                    čestná cena

02       trieda európskych premiorov (EP)                    čestná cena

03       trieda medzinár. grand šampiónov (GIC)            CACE

04       trieda medzinár. grand premiorov (GIP)             CAPE

05       trieda medzinár. šampiónov (IC)                      CAGCIB

06       trieda medzinár. premiorov (IP)                        CAGPIB

07       trieda šampiónov (C)                                     CACIP

08       trieda premiorov (P)                                       CAPIB

09       trieda otvorená (nad 10 mesiacov)                    CAC

10       trieda kastrátov (nad 10 mesiacov)                   CAP

11       trieda mladých (6-10 mesiacov)                     titul sa neudeľuje

12       trieda mladých (3-6 mesiacov)                       titul sa neudeľuje

13       trieda novicov                                               titul sa neudeľuje

14       trieda mačky domáce                           udeľuje sa poradie 1.-3.

15       trieda mimo konkurencie                                bez posúdenia

16       trieda vrh (minimálne 3 mačky min. 3 mesiace staré) titul sa neudeľuje

17       trieda veteráni (nad 7 rokov)                            čestná cena

 

 Tituly sa mačkám udeľujú len v kategórii dospelých zvierat.

 

Trieda 10 a 09

Ak mačka získa v tejto triede 3x ocenenie CAP alebo CAC, stáva sa premiorom alebo šampiónom. Toto ocenenie musí získať od troch rôznych posudzovateľov v jednom štáte.

 

Trieda 08 a 07

Ak mačka získa v tejto triede 3x ocenenie CAPIB alebo CACIB, stáva sa medzinárodným premiorom alebo medzinárodným šampiónom. Toto ocenenie musí získať v dvoch rôznych štátoch od troch rôznych posudzovateľov.

 

Trieda 06 a 05

 Ak mačka získa v tejto triede 6x ocenenie CAGPIB alebo CAGCIB, stáva sa medzinárodným grand premiorom alebo medzinárodným grand šampiónom. Toto ocenenie musí získať v troch rôznych štátoch od dvoch rôznych posudzovateľov.

 

Trieda 04 a 03

 Ak mačka získa v tejto triede 9x ocenenie CAPE alebo CACE, stáva sa európskym premiorom alebo európskym šampiónom. Toto ocenenie musí získať v troch rôznych štátoch od troch rôznych posudzovateľov.

 

Titul EP a EC je najvyšší titul, ktorý môže mačka na MVM získať.

Preto sa v triede 02 a 01 udeľuje iba čestná cena.

 

Ďalšie ocenenia na MVM :

  

BIV - Najlepšia mačka vo farebnej variete

Najkrajšia z mačiek  súťažiacich v rovnakej farbe. Toto ocenenie sa udeľuje, len ak v danej farebnej skupine súťažia najmenej tri zvieratá, s výnimkou kastrátov.

 

BIS – súťaž  najkrajších nominovaných zvierat výstavy

Každý z posudzovateľov navrhuje do súťaže BIS svojich kandidátov. Tí potom spoločne súťažia o tituly najlepších zvierat výstavy. V súťaži BIS môžu kandidáti získať tieto ocenenia: najlepší veterán, najlepšia mačka domáca, najlepšie mláďa 3 - 6 mesiacov, najlepšie mláďa 6 - 10 mesiacov, najlepší kastrát, najlepší kastrát opačného pohlavia, najlepší kocúr výstavy, najlepšia mačka výstavy.

 

BOBBEST OF BEST

Zo všetkých víťazov sa nakoniec vyberie najlepšie zviera výstavy, ktoré získa ocenenie najlepší z najlepších.

 

Okrem týchto štandardných ocenení môžu byť na každej výstave udelené špeciálne ceny, napr. najkrajšia mačka s kresbou, najlepšia mačka určitého plemena, cena diváka, najlepšie zviera v držaní mladého chovateľa, ...

 

Vady, ktoré vylučujú mačku z posudzovania

 

Keďže výstavy mačiek neslúžia len ako prehliadky mačacej krásy, ale slúžia aj k získaniu chovnosti, veľmi prísne sa prihliada k zdravotnému stavu mačiek a viac či menej nápadným defektom, ktoré sa u mačiek môžu vyskytovať.

 

K najčastejším dôvodom k diskvalifikácii mačiek na výstavách patria: 

 • agresivita
 • anomália semenníkov u kocúrov
 • podávanie ukľudňujúcich a iných liekov
 • nedovolené kozmetické úpravy srst 
  (farbenie, odfarbovanie, strihanie, ...)
 • amputácia pazúrov
 • známky ochorenia
 • špinavá mačka
 • dedičná porucha v počte prstov (polydaktýlia, oligodaktýlia)
 • trpazličí vzrast
 • slepota
 • hluchota
 • škúlenie
 • pruh
 •  deformácie lebky a kostry
 • odchýlka na skuse čeľustí väčšia ako 2 mm 
  (predkus, podkus)
 • deformácia chvostu

Výstavy sa nesmú zúčastniť kotné a kojace mačky.

      

Podrobný zoznam vád je uvedený  vo výstavnom poriadku ako príloha k štandardám plemien mačiek.

                                    

    Hoci sa na prvý pohľad zdá, že chov mačiek, prípravy na výstavy a celková starostlivosť o mačky je náročná ako po finančnej, tak aj časovej stránke, kto raz zažil výstavu mačiek a jej neopakovateľnú atmosféru či už ako návštevník alebo vystavovateľ, viac už neodolá.

 

Autor: Simona Klegová – CHS perzských a exotických mačiek Magic Pleasure, SK