แบบเสื้อสำหรับนำเสนอที่ประชุม

posted Oct 29, 2009, 6:32 AM by Apinant Phongmethakul   [ updated Dec 10, 2009, 9:09 PM ]
แบบเสื้อสำหรับนำเสนอที่ประชุม วันที่ 5 พ.ย. 2552 เวลา 14:00 น.
ออกแบบโดย ครูเล็ก (อ.จิรัชญา วันจันทร์, อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)


แบบเสื้อ Polo สำหรับผู้หญิง

แบบเสื้อ Polo สำหรับผู้ชาย


แบบชุดวอร์ม (เสื้อ + กางเกง)
แบบที่ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม

TRACK SUIT
แบบชุดวอร์ม (เสื้อ + กางเกง)
เปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงPOLO
แบบเสื้อยืดมีปก (สีแดง + สีเหลือง)

แบบเสื้อสำหรับผู้หญิง


แบบเสื้อสำหรับผู้ชาย


ท่านสามารถ download ไฟล์ต่างๆ ด้านล่างนี้ได้
ą
Apinant Phongmethakul,
Oct 29, 2009, 6:55 AM
ą
Apinant Phongmethakul,
Oct 29, 2009, 6:57 AM
ą
Apinant Phongmethakul,
Oct 29, 2009, 7:02 AM
ċ
แบบเสื้อแม่โดมเกมส์-Zipfile.zip
(911k)
Apinant Phongmethakul,
Oct 29, 2009, 6:55 AM
ċ
แบบเสื้อแม่โดมเกมส์.zip
(8493k)
Apinant Phongmethakul,
Oct 29, 2009, 7:33 PM
Comments