Home

ประกาศ
สำหรับคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์" 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่ 987/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2553 
ลงนามโดย ท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)
Click to >> www.mdgbook2.does.it 
แม่โดมเกมส์สำเร็จเสร็จสิ้นลง    ทุกท่านคงปรีเปรมเกษมศานส์
เก็บไว้เป็นความสุขของวันวาน    ความชื่นบานงานทุกกิจจิตไมตรี
ร่วมประสานการกิจในครั้งนี้    ล้วนแต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้
ทุกท่านล้วนมาร่วมจิตและร่วมใจ    แล้วทำให้แม่โดมเกมส์นี้ดีจริงเอย

คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓


Logo TU
PDF files >> ดาวน์โหลด (ภาพลายเส้น เปิดได้ด้วยโปรแกรม illustrator) File for download
JPEG >> Download
PDF >> Download  [ภาพลายเส้น (vector graphic) เปิดได้ด้วยโปรแกรม illustrator, pdf, photoshop]

File for download
PDF >> ดาวน์โหลด 
(ภาพลายเส้น เปิดได้ด้วยโปรแกรม illustrator)
 
งานออกแบบตราสัญลักษณ์ ๗๕ ปี มธก.
 
ออกแบบโดย: อ.อภินันท์ พงศ์เมธากุล
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel: 02-9869434  |  Fax: 02-9868067 | Mobile: 081-6235148

ดูรายละเอียด Logo 75 ปี ( โลโก้ มธก. 75 ปี)
Click to >> Logo TU75


........
www.game2553.does.it
คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
"ยินดีต้อนรับทุกท่าน"


 File
Logo-MaeDomeGame2553-Option1-PDF.pdf.zip
ดาวน์โหลด
 
File
Logo-MaeDomeGame2553-Option2-PDF.pdf.zip
ดาวน์โหลด
 
File
NokPreDe-Mascot+Name-V4-PDF.pdf.zip
ดาวน์โหลด

Mascot ในท่าต่างๆ 
Click to >> Mascot Actions


Mascot ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2552
Logo Mascot นกปรีดี >> ดาวน์โหลด [File PDF, เปิดด้วยโปรแกรม PDF, Photoshop, illustrator ได้]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click to >> Job03: Logo & Mascot

Download ภาพลายเส้นต้นฉบับ [สามารถเปิดด้วย PDF, Photoshop, illustrator ]
click >>
Download Mascot Option3 [PDF]
หรือ click >> Download Mascot Option3 [Zipfile]ประวัตินกปรีดี
นกสวยงามกับเสรีไทย
Chloropsis aurifrons pridii

เป็นชื่อนกชนิดย่อยหนึ่งของนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง
ที่สถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย
เป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกโดย นายเอช. จี. ไดแนน (H. G. Deignan) ที่ดอยอินทนนน์
และพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณภาคเหนือเรื่อยลงไปทางด้านตะวันตกจนถึงจังหวัดตาก
เป็นนกประจำถิ่นที่มีสีสันสวยงาม กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร
นอกจากนี้ นายไดแนนยังตั้งชื่อนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าอีกชนิดย่อยหนึ่ง ที่พบกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ขนวนการเสรีไทยว่า
Chloropsis cochinchinensis seri-thai

(ที่มา: หนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ “คือวิญญาณเสรีไทย ปรีดี พนมยงค์ หน้า ๘๗”)

........

ต้องการดูเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ (Official Website) กรุณา Click ลิงค์ด้านล่างนี้
........

คำแนะนำเบื้องต้น

[1] หากท่านต้องการหาสิ่งใดใน website นี้ กรุณาดูใน Content ในแถบเครื่องมือด้านซ้าย หรือ
[2] พิมพ์ข้อความในช่องว่างด้านบน [               ] Search Site แล้วกดปุ่ม Enter
[3] คำถาม - คำตอบ อื่นๆ click >>>>> Q&A

........

โปรดทราบ

Website นี้จัดทำขึ้นเฉพาะกิจ โดย คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารของคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
[ไม่ใช่ Official Website ของการจัดงานครั้งนี้]

ผู้จัดทำ
อ.อภินันท์ พงศ์เมธากุล (ประธานคณะกรรมการ)

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 503/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2552 ลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, อธิการบดี

........

ข้อมูลการติดต่อ
อ.อภินันท์ พงศ์เมธากุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

Official Email: apinant@tu.ac.th
Personal Email: ia090512@gmail.com
Tel: 02-9869434
Fax: 02-9868067
Mobile: 081-6235148
........


                            
Mascot Action [ดูมาสคอตในท่าทางต่างๆ] >> Click me
Mascot, Volunteer

Download file 
PDF, click >> ดาวน์โหลด [เปิดด้วยโปรแกรม illustrator, pdf, photoshop]