รูปน้องแมว


อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ : แงๆๆ อยากให้เกรียนโดนรถทับตาย


อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ : จะเอ๋ เกรียน

อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ : กรูเบื่อเกรียนนนนนนน
อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ :
อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ :อ้ายพวกเกรียน กรูโพสต์รูปแมวบ้างก็ได้ฟะ  เชอะๆๆๆ : ผมเกลียดเกรียนงับ
Comments