CHIRURG NACZYNIOWYSPECJALISTA IIo DR NAUK MEDYCZNYCH


KRZYSZTOF KRĘPSKI

 
KONSULTACJE PACJENTÓW W CZWARTKI RAZ W MIESIĄCU