b) Cele operacyjne - Siatkówka

  Przykładowy plan dydaktyczno - wychowawczy z przedmiotu wychowanie fizyczne w gimnazjum specjalnym 

 

Autorski program nauczania dla uczniów gimnazjum specjalnego z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Czas realizacji planu:

            20 godzin

 

Cel edukacyjny:

Przybliżenie uczniom gry zespołowej jaką jest Piłka Siatkowa. Przez co rozwijanie w nich pracy zespołowej, zasad „fair play”, sportowej rywalizacji i współzawodnictwa. Zainteresowanie uczniów sportem przez co zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.         

 

Cele szczegółowe:

1.Przekazanie wiadomości teoretycznych na temat  Piłki Siatkowej tj:

  - przepisów gry,

  - boiska, siatki, piłki,

  - zawodników,

  - techniki gry,

  - rodzajów gry.

2.Zaprezentowanie i poprowadzenie treningu Piłki Siatkowej tj:

              - ćwiczenie zagrywki (serwu),

              - ćwiczenie sposobów ataku,

              - ćwiczenie bloku,

              - ćwiczenie akcji meczowych,

3. Obejrzenie profesjonalnego meczu Piłki Siatkowej w telewizji, internecie, lub na żywo

4. Rozegranie meczu Piłki Siatkowej

 

Opis tabeli:

 - W tabeli znajduje się 25 celów operacyjnych które powinny być zrealizowane  podczas 20 godzin lekcyjnych.

 - Na każdy cel operacyjny uczeń ma ok. 1 lekcji w zależności od postępów.

 - Cele 22 do 25 są celami ponadpodstawowymi (PP) i ich realizacja będzie się odbywać przez cały semestr w wyznaczonych dniach.

 

Tabela celów operacyjnych

 

Cele operacyjne

Kategoria celu

Poziom wymagań    

1.uczeń potrafi rozpoznać piłkę do siatkówki

A

P

2. uczeń zna światową  historię siatkówki

A

P

3. uczeń orientuje się w rodzajach piłki siatkowej

A

P

4. uczeń zna historię polskiej piłki siatkowej

A

P

5. uczeń wie z ilu zawodników składa się drużyna siatkówki

A

P

6.uczeń wie co oznacza pojęcie set

A

P

7. uczeń zna wymiary boiska do siatkówki

A

P

8. uczeń wie na jakiej wys. znajduje się siatka na boisku 

A

P

9.uczeń zna pojęcie „tie-break”

B

P

10.uczeń wie z ilu setów składa się mecz siatkówki

B

P

11. uczeń wie co oznaczają linie na boisku

B

P

12. uczeń rozumie co oznacza słowo zagrywka bądź serw

B

P

13. uczeń wie kim jest rozgrywający, środkowy i atakujący

B

P

14. uczeń wie jak przebiega rotacja zawodników podczas meczu

B

P

15.uczeń rozpoznaje kiedy następuje koniec meczu

B

P

16. uczeń wie ile razy można odbić piłkę podczas akcji i w jaki sposób

C

P

17. uczeń wie czym są antenki w siatkówce i do czego służą

C

P

18. uczeń zna pojęcie libero i jego zadania

C

P

19. uczeń rozpoznaje kiedy następuje zdobycie punktu w siatkówce

C

P

20. uczeń zauważa błąd podczas meczu siatkówki

C

P

21. uczeń rozpoznaje błąd zagrywki

C

P

22. uczeń potrafi odebrać piłkę lecącą w jego kierunku

D

PP

23. uczeń wykonuje serw piłką siatkową

D

PP

24. uczeń potrafi wykonać blok w meczu piłki siatkowej

D

PP

25. uczeń potrafi zbudować akcję z kolegami z drużyny

D

PP


ĉ
Maciej Zając,
16 wrz 2012, 05:17
Comments