Startpagina

Zoom in om meer points of interest zichtbaar te makenMeander mee met de MAAS
Leer al fietsend een bijzonder stukje Nederland én België kennen. In de routegids zijn 15 dagfietstochten en 2 stadswandelingen beschreven. De rivier de MAAS is de leidraad. Niet de hele MAAS, want die begint 700 km eerder in Frankrijk. De route pikt de MAAS op waar ze Nederland binnenstroomt, bij de Sint-Pietersberg. Bij Mook dwingt de stuwwal de MAAS naar het westen. De MAAS verandert zozeer van karakter dat Mook een logisch keerpunt is voor de fietsroute.

Variaties op het Maasthema

Op elke dagtocht kom je de MAAS tegen, dat als een zilveren lint steeds weer de aandacht trekt. De Limburgers hebben de rivier een bijnaam gegeven: Mooder MAAS, ofwel Moeder MAAS. Het geeft aan hoe zeer hun leven wordt beïnvloed door de rivier. Het samenspel van MAAS en mens heeft geleid tot regionale verschillen. De diversiteit komt in de gids tot uitdrukking in de indeling in 5 landschapsblokken: MAAStricht & Sint-Pietersberg, GrensMAAS, MAASplassen, MAAScorridor en MAASduinen & MAASheggen.


Zilver

In de gids vind je veel informatie over cultuur en natuur van het MAASland. De MAAS is architect van het landschap. De zilveren rivier heeft in miljoenen jaren gebouwd aan meanders, MAASterrassen en rivierduinen. 

Het MAASlandschap is de laatste jaren flink aan het veranderen. Door de overstromingen in 1993 en 1995 is het inzicht gekomen dat de aloude strategie van ‘vechten tegen het water’ een verloren strijd is. Met grote infrastructurele werken krijgt de Maas nu meer ruimte. Bijzonder is dat de waterbouw wordt gecombineerd met natuurbouw. De Maas verandert in een bont gekleurd lint van ‘Nieuwe Wildernissen’. 

Goud

Behalve het zilver van de MAAS blinkt er goud. Het ‘Rijke Roomse Leven’ heeft een groot stempel gedrukt op de cultuur van het MAASland. Hoewel de katholieke kerk het leven niet meer van de wieg tot het graf beheerst, ademt de streek nog steeds de sfeer van brandende kaarsen, heiligenbeelden, bladgoud en processies. De geschiedenis van het MAASland zit verankerd in kerken en kloosters. De fietstocht is en passant een pelgrimage. De vele bedevaartsoorden langs de MAAS weerspiegelen de tijd waarin men bij ziekte en rampspoed weinig anders kon dan de blik naar boven richten.

Rozengeur en appelstroop

Om de couleur locale verder in te kleuren volgen hier nog wat trefwoorden. De MAAS is het Land van: Mosasaurussen, Romeinen, mergelgrotten, kastelen, vestingstadjes, forten, grenspalen, kanalen, beken, watermolens, pontjes, schuttersfeesten, bokkenrijders, asperges, appelstroop, rozen, keramiek, bevers, dassen, zalmen, kraanvogels, populieren en maretak.


Veel plezier langs de MAAS!