מעשר,מעשר כספים,מעשרות

  - בצלאל-
 מכירת תפילין ומזוזות בפיקוח הלכתי צמוד
054-836-0951
עד לפתח ביתך !


הרבי  שליט"א 

מחלק מטבעות

 לצדקה

 

אין לגלוש באתר זה

בשבת וימים

 טובים לישראל


מלא סקר

 וקבל תשלוםקבלת דיוורים מהאתר
קורס אנטומיה פתולוגיה און ליין

אתר התוכנה - "מעשר כספים"

"כל עיקר עבודת ה' בעיתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה,כמו שאמרו רז"ל:
"אין ישראל נגאלין אלא בצדקה" "(ספר התניא,אג"ק ט' עמ' קיד)

התוכנה לניהול מעשר הכספים נבנתה  על מנת שכל אחד יוכל לקיים מצווה חשובה זו  בהידור, בנוחות ובקלות
ומבלי לפספס  אף חודש (וניתנת להורדה בחינם!)

תוכנת המעשר מאוד פשוטה לשימוש: מזינים את  כל ההכנסות לחודש ,הוצאות מוכרות הפטורות ממעשר,אחוז הרצוי למעשר, למי תרמתי וכמה הסכום ומקבלים את כל המידע הנחוץ: כמה עלי לעשר בחודש זה,כמה תרמתי עד עתה וכמה נשאר לי לעשר עד סוף החודש.

לאחרונה הוכנס שיפור משמעותי בתוכנת מעשרות שבמידה ולא  עישרתם את כל מה שהיייתם צריכים לעשר בחודש מסויים יתרת המעשר תעבור לחודש הבא באופן אוטומטי וכן הלאה...

יתרון נוסף לתוכנה זו שכל הנתונים האישיים שלכם כמו : כמה אתם מרויחים? למי אתם תורמים ? וכו'... אינם נשמרים ברשת,  הנתונים נשמרים אך ורק על מחשבכם האישי.

התוכנה מתוכננת לשנה שלימה , בשנה הבאה בע"ה כנסו שוב והורידו את הקובץ המעודכן לשנה החדשה. כמובן שכדאי להיכנס מדי פעם על מנת לבדוק האם יש גירסה מעודכנת יותר.

אנו מאחלים לכל אחד ואחת מכם עשירות כפשוטו על מנת שתוכלו לתת הרבה צדקה.

ויהי רצון שבזכות מצוות הצדקה נצא מן הגלות יחד עם כל ישראל מיד ממש.

צוות אתר מעשר כספים

תצלום התכנה

התכנה ניתנת בחינם להורדה(חייב אקסל)
הושקע עמל רב בפיתוח התכנה !
אם נדבה ליבך ותרצה לשלם עבור התוכנה(כמה שתחפוץ)
  תוכל להפקיד למספר חשבון בנק 369810 הבנק הבינלאומי
סניף עפולה 111 על שם בצלאל ברק.
או לשלוח צ'ק: למושב אביטל 50 מיקוד 19365

ניתן גם לתרום לתחזוקת האתר באמצעות העברה לחשבון פייפאל barak770@gmail.com

וכמובן תקבלו חשבונית מס כחוק בפניה אלי

-  לרעיונות הצעות או כל דבר אחר ניתן לפנות אלי למייל barak770@gmail.com  -
להורדת התכנה לניהול מעשר כספים

קישור להורדת ניהול מער כספים
https://drive.google.com/open?id=11I0EBZlwUSrjK9vsM-YGjyMyZq_knm1a


  מעשרות

עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה" (ספר דברים פרשת ראה פרק יד' פסוק כב')

""עשר בשביל שתתעשר" (תענית ט, א)

מבאר בגמרא שם, שבמצות מעשר מותר לנסות את ה', אף דכתיב (ואתחנן ו, טז) לא תנסו את ה', וכמו שנאמר (מלאכי ג,י): הביאו את כל המעשר אל בית האוצר..ובחנוני נא בזאת.. אם לא אפתח לכם את ארבות השמים. וכן נפסק להלכה (טור יו"ד הלכות צדקה סרמ"ז) שבכל דבר אסור לנסות את ה', חוץ מדבר זה.והנה הרמ"א שם הביא דעה שהדבר אמור רק במעשר.אבל הסכמת רב האחרונים, וכן איתא בספר חסידים(סקמ"ד),שמותר לנסות את ה' גם בשאר צדקה.(שיחת י"ג תמוז תשי"ב-תורת מנחם ו עמ' 54)

עשר תעשר ישנה מצווה מיוחדת לעשר 20%   -  "עשר"=10% + "תעשר"  10%

 


    שיעור וידאו מרתק ומקיף בנושא מעשר כספים

http://chabad.info/newvideo/video.php?id=2566
אגרת קודש מכ"ק אדמו"ר מלובאויטש בנושא מעשר כספים

 

ב"ה

ט"ו אייר תשי"ח

 

שלום וברכה!

 

במענה למכתבו – שנתארך דרך הילוכו יותר על הרגיל עד שהגיע לידי - בו כותב אשר עבר לחנות חדשה, ולעת עתה אינו רואה הצלחה  בפרנסתו  והוא במקצוע – חייט.

 

מסתמא יודע מענין הפרשת מעשר מהריוח, ובפרט כשיש דוחק בפרנסה צריך להרבות בצדקה, אבל בכל אופן לא פחות ממעשר,ולחלק את הצדקה בכמה פעמים, ומזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם תפילת הבוקר.וכן מהנכון לבדוק את התפילין שלו,וישאל אצל רב, באם פתח החנות שלו חייב במזוזה, ואז יקבע מזוזה כשרה באופן הכשר, ובאם אין החנות חייבת במזוזה, אזי עכ"פ צריך שיהי' מצוים שם בחנותו סידור ותהילים .

ויהי רצון אשר ירחיב בורא עולם ומנהיגו פרנסתו ויוסיף בלימוד בתורה הק' תפארת בחורים  בזמנים הפנוים וגם על ידידיו ישפיע שגם הם יעשו ככה וזכות הרבים מסייעתו

 

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א


ההדגשות אינם במקור

 

 נתינת הצדקה היא בסך הכל מילוי חובה להעביר להעני את הכסף שלו שהופקד אצלנו כפקדון!


 מעשר-

ידוע שדעתו של הרבי שגם מי שמצבו דחוק ביותר ייתן חלק מהמעשר על החשבון ובזכות זה ירחיב ה' לו.

כיצד מעשרים כספים,איך מעשרים,כמה צריך לעשר?,האם אני חייב לעשר כספים,אם בן הזוג לא עובד האם אני חייב לעשר?,כמה אחוז מומלץ לעשר?, כדאי לעשר 20% אבל בכל אופן לא פחות מ-10% , עשר בכדי שתתעשר,בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, ואמרו חכמנו זכרונם לברכה:"עשר בשביל שתתעשר".גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה,צדקה תציל ממוות,רבי אליעזר היה "יהיב פרוטה לעני והדר מצלי", היה נותן פרוטה לעני ואחר כך היה מתפלל ואדמו"ר  המהר"ש הסביר שכאשר נותנים צדקה לפני התפילה לעני אז התפילה תהיה בחיות מכיון שהחיית את העני וידוע שהאדמו"ר הרש"ב היה מחפש עני לפני התפילה על מנת לתת לו צדקה, מהזמנים המסוגלים לתת צדקה זה לפני תפילת שחרית ותפילת מנחה!, וכן הנשים לפני הדלקת הנרות בערב שבת קודש יש להפריש לפחות 3 מטבעות לצדקה .אתר גוגל אתר מצויין חיפוש נהדר יש בגוגל,כל אשר יש לאיש יתן בעד נפשו, בדורנו זה שאין בכח האדם להתענות על מנת לכפר על חטאים מומלץ להרבות בצדקה כתחליף לצומות."ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה",צדקה תציל ממוות,מאז גולש כותב: מאז שהתחלתי לעשר ההכנסות שלי רק גדלו ב"ה.הידעת? המצווה היחידה שה' מסכים לבחון אותו זו מצוות הצדקה כמו שכתוב "בחנוני נא בזאת!", עשה את הקב"ה שותף בכל עסקיך ע"י שתתן לו את חלקו ואז תצליח! אתר למעשר כספים,מה עם המעשרות שלך? איך אתה מנהל את המעשרות?,חישוב מעשר כספים,ניהול מעשר כספים,חשב את מעשר הכספים שלך כאן.,מה עם מעשר הכספים שלך?, קופת צדקה בכל מקום,ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה,מעשר כספים הדרך לעשירות ולפרנסה טובה,מעשרים כספים?,צדקה תציל ממוות,מעשרים ומתעשרים,האתר מתעדכן יום יום בע" ה,היום כולם מתחילים לעשר כמו שצריך עם התוכנה  למעשר,tithe,ngar fxpho,ngar,Ten funds