WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE SINT CHRISTOFFELPAROCHIE

In de gemeente West Maas en Waal zijn er 8 kerken Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Wamel.en Maasbommel die op 1 september 2012 gefuseerd zijn tot de nieuwe parochie Sint Christoffel..

De nieuwe structuur van de nieuwe parochie bestaat uit commissies (financiën, vastgoed, secretariaat, personeel en vrijwilligers, communicatie) die onder leiding staan van één  parochiebestuur. Rondom iedere geloofsgemeenschap (kerk)  is er een locatieraad die de dagelijkse zaken in de lokale parochie blijft behartigen. .

In de 8 kerkdorpen is er gekozen voor 2 liturgische centra, Dreumel en Beneden-Leeuwen met een volledig liturgisch aanbod rondom de hoogfeesten Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Maria-ten-hemel-opneming en Allerheiligen. In de andere parochies is er om de 14 dagen een H. Mis.In het weekend betekent dit dat er 5 H. Missen worden aangeboden verspreid over de 8 parochies. Door de week is er elke dag in de 8 kerkdorpen minstens 1 H. Mis .(Cfr  wekelijkse en dagelijkse eucharistievieringen ).

Voor de 8 kerken is er één  nieuwe centrale rekening in het leven  geroepen voor inkomsten en uitgaven van de Sint Christoffelparochie volgens het SEPA-systeem met

IBAN-code: NL-14RABO014.69.03.684  en BIC-code: RABONL2U op naam van RK Sint Christoffelparochie. Meer gegevens  over de anbi-status van de parochie zijn te vinden op de website publicatie anbi-status van de Sint Christoffelparochie.

Voor pastorale redenen kunt u contact opnemen van de leden van het Pastorale team of telefoneren naar 0487-571230 (Dreumel) of 0487591207 (Beneden-Leeuwen) of mailen naar Sintchristoffelparochie@gmail.com

Moge Gods zijn rijke zegen over het land van Maas en Waal laten neerdalen en moge wij allen het licht en de liefde van Jezus Christus verspreiden in deze regio.

Pastoor Marc Massaer