Recent site activity

Writings


ĉ Beyond Physics. On the prospects of finding an oracle.docx
View Download
With Taner Edis. Published in Foundations of Science  93k v. 1 Apr 4, 2014, 2:16 PM Maarten Boudry
Ċ Does_Science_Presuppose_Naturalism_Final Authors Copy (Fishman_and_Boudry 2013).pdf
View Download
together with Yonatan Fishman, to be published in Science & Education  424k v. 1 Jan 9, 2013, 10:35 AM Maarten Boudry
ċ
Exploring the hinterland of science
View
Review of “Nonsense on Stilts. How to tell science from bunk” by Massimo Pigliucci (2010). A shorter version was published in Metascience.  Jul 20, 2012, 5:16 AM Maarten Boudry
Ċ FabricatingCommunication.pdf
View Download
Published in Skeptical Inquirer.   2169k v. 2 Aug 16, 2010, 7:21 AM Maarten Boudry
Ċ FINAL - Here be Dragons. Exploring the Hinterland of Science.pdf
View Download
  2863k v. 1 Apr 4, 2014, 3:23 PM Maarten Boudry
Ċ FINAL - Logique & Analyse - The hypothesis that saves the day.pdf
View Download
  66k v. 1 Apr 4, 2014, 2:06 PM Maarten Boudry
Ċ FINAL - Loki’s Wager and Laudan’s Error.pdf
View Download
Chapter in The Philosophy of Pseudoscience (University of Chicago Press)  304k v. 1 Apr 4, 2014, 1:56 PM Maarten Boudry
ĉ Grist to the mill of anti-evolutionism - Science & Education.doc
View Download
Published in Science & Education.  269k v. 4 Jul 20, 2012, 5:15 AM Maarten Boudry
ċ
How Convenient! The Epistemic Rationale of Self-validating Belief Systems
View
draft version - submitted  Aug 11, 2010, 4:58 AM Maarten Boudry
ċ
How not to attack Intelligent Design Creationism: Philosophical misconceptions about Methodological Naturalism
View
Published in Foundations of Science   Aug 11, 2010, 4:35 AM Maarten Boudry
ċ
Immunizing Strategies & Epistemic Defense Mechanisms
View
To appear in Philosophia  May 13, 2010, 2:57 AM Maarten Boudry
Ċ InMysteriousWays-Religion.pdf
View Download
In Mysterious Ways: On petitionary prayer and subtle forms of supernatural causation  214k v. 1 Jun 19, 2011, 6:54 AM Maarten Boudry
ċ
Irreducible Incoherence – a look into the conceptual toolbox of a pseudoscience
View
penultimate draft – to appear in Quarterly Review of Biology  Jun 3, 2010, 2:46 AM Maarten Boudry
ĉ Natural selection does care about truth - ISPS - clean.docx
View Download
with Michael Vlerick, published in International Studies in Philosophy of Science  44k v. 1 Apr 4, 2014, 1:53 PM Maarten Boudry
ĉ Prove it! The burden of proof game in science vs. pseudoscience disputes.docx
View Download
with Massimo Pigliucci, published in Philosophia.  69k v. 1 Apr 4, 2014, 1:52 PM Maarten Boudry
ĉ Review Alvin Plantinga. Where the Conflict Lies, Really Are Science and Theism Best Friends .docx
View Download
  77k v. 1 Apr 4, 2014, 2:23 PM Maarten Boudry
ĉ Tear down the wall - Psychoanalysts suppress documentary on autism.docx
View Download
  23k v. 1 Jul 20, 2012, 4:59 AM Maarten Boudry
ĉ The Dangers of Pseudoscience - The Stone - The New York Times.docx
View Download
  24k v. 1 Apr 4, 2014, 2:34 PM Maarten Boudry
Ċ TheEpistemicPredicamentofaPseudoscience.Theoria.pdf
View Download
The Epistemic Predicament of a Pseudoscience. Published in Theoria.  220k v. 2 Jul 20, 2012, 5:16 AM Maarten Boudry
ĉ The Mismeasure of Machine. synthetic biology and the trouble with engineering metaphors.doc
View Download
  104k v. 1 Apr 4, 2014, 2:02 PM Maarten Boudry
ċ
The paradoxes of Darwinian dis-order
View
Parody of theological gobbledygook.  Apr 4, 2014, 2:45 PM Maarten Boudry
ċ
Where the design argument goes wrong: Auxiliary assumptions and unification
View
Published in Philosophy of Science.  Jul 20, 2012, 5:16 AM Maarten Boudry
Ċ Whymachine-informationmetaphorsarebadforscience.pdf
View Download
Published with Massimo Pigliucci in Science & Education.  136k v. 1 Aug 11, 2010, 4:44 AM Maarten Boudry
 Nederlands
ĉ Bevrijd ons van de godsdienstvrijheid - De Morgen (korte versie).docx
View Download
Korte versie van essay Liberales, in De Morgen.  31k v. 2 Apr 4, 2014, 3:02 PM Maarten Boudry
ĉ Bevrijd ons van de godsdienstvrijheid - Liberales.docx
View Download
Essay voor Liberales  34k v. 3 Apr 4, 2014, 3:01 PM Maarten Boudry
ĉ Daniel Dennett. Evolutie en andere gevaarlijke memen - De Geus.docx
View Download
Tijdschrift De Geus  34k v. 2 Apr 4, 2014, 2:56 PM Maarten Boudry
ĉ De grenzen van wetenschap - Knack.docx
View Download
  36k v. 2 Apr 4, 2014, 2:18 PM Maarten Boudry
ĉ De grenzen van wetenschap over sciëntisme & hybris.docx
View Download
  37k v. 2 Apr 4, 2014, 2:29 PM Maarten Boudry
ċ
De hardnekkigheid van God - Ethiek & Maatschappij.docx
View
  Apr 4, 2014, 2:09 PM Maarten Boudry
ĉ De kniesoren van de verlichting - De Morgen.docx
View Download
  21k v. 2 Apr 4, 2014, 2:18 PM Maarten Boudry
Ċ DenaakteKeizersvandePsychoanalyse-deimmunisatiestrategieënvaneenpseudowetenschap.pdf
View Download
Sceptische thesis over het gebruik van drogargumenten en immunisatiestrategieën door aanhangers van de psychoanalyse - een case study van de receptie van het Livre Noir de la Psychanalyse en andere kritische werken.   1074k v. 6 Nov 26, 2010, 2:42 AM Maarten Boudry
ĉ De neoliberale nachtmerrie van Paul Verhaeghe.docx
View Download
  49k v. 2 Apr 4, 2014, 3:02 PM Maarten Boudry
ĉ De olifant in de roze kamer - De Standaard.docx
View Download
De Standaard  20k v. 2 Apr 4, 2014, 2:56 PM Maarten Boudry
Ċ Depsychoanalytische'spin'vanProfessorVerhaeghe.pdf
View Download
Psychoanalyticus Paul Verhaeghe blaast de kaarsjes uit voor Freuds 150e verjaardag. Een licht ingekorte versie verscheen in De Morgen (12 mei 2006).  22k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ Detelescoopenzijnheraut.pdf
View Download
De telescoop en zijn heraut - Epistemische en illustratieve kwesties in Galileo’s Sidereus Nuncius  317k v. 2 Aug 11, 2010, 4:30 AM Maarten Boudry
ċ
De theorie die een feit werd
View
Reactie op opiniestuk van Gerard Bodifée in De Standaard - over het statuut en de grenzen van de evolutietheorie.  Aug 11, 2010, 4:30 AM Maarten Boudry
Ċ Devoorbarigeterugkeervandepsychoanalyse.pdf
View Download
De Standaard trapt met open ogen in Freudiaanse propaganda over een bij het haar getrokken meta-analyse in de Journal of the American Medical Association - artikel verschenen in Wonder en is gheen wonder  87k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ Doornaert.pdf
View Download
Repliek op Mia Doornaert in De Standaard - over islamofobie en cultuurrelativisme  72k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ċ
Dossier Gsm-straling in HUMO: straal te negeren
View
  Jan 14, 2011, 1:54 AM Maarten Boudry
ċ
Durf zwenken – over schuinsfilosofeerders en (d)warsdenkers
View
Parodie op postmodern gezwets, gepubliceerd op De Wereld Morgen  Apr 4, 2014, 3:26 PM Maarten Boudry
ċ
Een dag in de parapsychologische kersentuin
View
Artikel in het tijdschrift van SKEPP.  Jul 20, 2012, 5:14 AM Maarten Boudry
ċ
Een deur die plots openvalt: over schaduwboksen met stropoppen
View
Reactie op de brief van een Gents filosofisch consortium op De Wereld Morgen   Apr 4, 2014, 2:46 PM Maarten Boudry
Ċ Einstein'sClocks,Poincaré'sMaps.pdf
View Download
De geboorte van de speciale relativiteitstheorie in de technologische, culturele en materiële context van de voorlaatste eeuwwisseling - uitgebreide recensie van Peter Galisons wetenschapshistorisch werk   219k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ Euthanasie.pdf
View Download
Opiniestuk over euthanasie, samen met Delphine Desmet. (andere versies verschenen in De Morgen en De Standaard)  51k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ FINAL - Over bewijslast en andere gewichtige zaken.pdf
View Download
  351k v. 2 Apr 4, 2014, 1:55 PM Maarten Boudry
Ċ FINAL - Stralingsparanoia in de raad van Europa.pdf
View Download
  5113k v. 2 Apr 4, 2014, 3:26 PM Maarten Boudry
ċ
Gefabriceerde communicatie
View
De schrijvende coma patiënt: geen facilitated maar fabricated communication  Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ĉ God en de alwetende eenhoorn.docx
View Download
Reactie op het vermeende godsbewijs van filosoof Emanuel Rutten. Opiniestuk in De Standaard.   21k v. 3 Jul 20, 2012, 5:13 AM Maarten Boudry
Ċ Het‘universelezuur’vandeevolutionairepsychologie_.pdf
View Download
Het ‘universele zuur’ van de evolutionaire psychologie? (te verschijnen in Tijdschrift voor Filosofie)  200k v. 2 Apr 20, 2011, 12:46 PM Maarten Boudry
Ċ Homoseksualiteitendenaturalistischedwaling.pdf
View Download
Artikel over de standpunten van Freud en de Katholieke Kerk over homoseksualiteit, en het probleem van de naturalistische dwaling, naar aanleiding van de controverse over de uitspraken van bisschop Léonard in 2007. Verscheen in Wonder en is gheen Wonder  89k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ĉ Iedereen psychiatrisch patiënt - De Morgen.docx
View Download
  20k v. 2 Apr 4, 2014, 3:26 PM Maarten Boudry
ĉ Ik wens u een gezond vooruitgangsdenken - De Morgen.docx
View Download
  21k v. 2 Apr 4, 2014, 3:26 PM Maarten Boudry
Ċ IndebanvanFreud&co.(TKP).pdf
View Download
Forumbijdrage over de epistemische valkuilen van de psychoanalyse, verschenen in Tijdschrift Klinische Psychologie. Eigenlijk een uit de hand gelopen recensie van 'Freud & co. in de psychiatrie' van Mark Kinet.  74k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ċ
In de bres voor Freud & co. – repliek op Desmet en Kinet
View
  Jul 20, 2012, 5:00 AM Maarten Boudry
ċ
Klimaatscepticisme en heiligschennis
View
Edito voor SKEPP  Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ Kritischdenken_deethischedimensie.pdf
View Download
Artikel over het belang van kritisch denken, scepticisme en wetenschap, samen met Johan Braeckman. Verschijnt in het jaarboek van Studium Generale van de Hogeschool Gent.  87k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ LaudatioSkeptischPut2009.pdf
View Download
Laudatio voor Peter Aelbrecht, winnaar van de Skeptische Put 2009.  75k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ĉ MediQuality - Een muur van non-begrip.docx
View Download
Over psychoanalyse & autisme  26k v. 2 Apr 4, 2014, 2:09 PM Maarten Boudry
ĉ Met Freud altijd prijs.docx
View Download
Tribune De Standaard  15k v. 2 Apr 4, 2014, 2:29 PM Maarten Boudry
Ċ Neoliberalisme. De ideale zondebok - Trouw. Letter & Geest.pdf
View Download
  1631k v. 2 Apr 4, 2014, 2:58 PM Maarten Boudry
Ċ Nonplusultra.pdf
View Download
Edito voor SKEPP over methodologisch naturalisme en de grenzen van de wetenschappelijke methode.  59k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ Nopasarán!Overfysischeenandereonmogelijkheden.pdf
View Download
No pasarán!Over fysische en andere onmogelijkheden - edito SKEPP december 2010   47k v. 3 Jul 20, 2012, 5:12 AM Maarten Boudry
Ċ Onherleidbarecomplexiteit-eengebrekaanintelligentconceptueelontwerp.pdf
View Download
Kort artikel over de conceptuele gebreken van 'onherleidbare complexiteit' - voor de website www.evolutietheorie.be  68k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
ĉ Positieve illusies en fopspenen.docx
View Download
  21k v. 2 Apr 4, 2014, 2:13 PM Maarten Boudry
ĉ Psychoanalyse en autisme - Le Mur.docx
View Download
Opiniestuk over de verboden Franse documentaire Le Mur.  21k v. 3 Jul 20, 2012, 5:12 AM Maarten Boudry
Ċ Skepp&Hetzesdezintuig.pdf
View Download
Kritische bedenkingen bij de paranormale talentenjacht op VTM - verschenen als opiniestuk in De Standaard  17k v. 2 Aug 11, 2010, 4:31 AM Maarten Boudry
Ċ thesis.pdf
View Download
De naakte keizers van de sychoanalyse: de immunisatiestrategieën van een pseudowetenschap  1074k v. 2 Jul 20, 2012, 5:00 AM Maarten Boudry
ċ
Vermaledijde vooruitgang.docx
View
Essay voor Liberales  Apr 4, 2014, 2:13 PM Maarten Boudry
ĉ Waarom religie wetenschap verstikt .docx
View Download
  40k v. 2 Apr 4, 2014, 3:26 PM Maarten Boudry
ĉ Wat ruist daar op mijn goddelijke voelhoorn.docx
View Download
Polemiek met Stefan Paas  44k v. 2 Apr 4, 2014, 2:05 PM Maarten Boudry
ċ
Wetenschapboycot als vrije meningsuiting?
View
opiniestuk De Standaard 3 juni 2011  Jun 3, 2011, 1:08 AM Maarten Boudry
ĉ Wie is bang van een flinke korrel zout .docx
View Download
Tribune Deredactie.be  25k v. 2 Apr 4, 2014, 2:56 PM Maarten Boudry