Opinies & essays

 1. Freud en Paul Verhaeghe, De Morgen, 12 mei 2006.
 2. Win 10.000 euro met uw zesde zintuig, De Standaard, 4 december 2008.
 3. Over islamofobie en cultuurrelativisme, De Standaard, 8 augustus 2009.
 4. Ook hoogbejaarden kunnen beslissingen nemen, De Morgen, 26 maart 2009. (met Delphine De Smet)
 5. De theorie die een feit werd. De Standaard, 19 december 2009 
 6. Hersenschim van Willem Verbeke, De Standaard, 26 februari 2009. (met Jan Verplaetse)
 7. “Wat schort er aan het argument van de ‘onherleidbare complexiteit’?” www.evolutietheorie.be (2009)
 8. Wetenschapboycot als vrije meningsuiting? De Standaard, 3 juni 2011. (met Johan Braeckman)
 9. Stralingsangst heerst alom. De Wereld Morgen, 6 juni 2011. (met Cliff Beeckman)
 10. Nog meer hete aardappelen: over de vrije meningsuiting en het hellend vlak. De Wereld Morgen, 9 juni 2011 (met Johan Braeckman)
 11. Pseudowetenschap aan de universiteit. De Standaard (13 december 2011)
 12. Een deur die plots openvalt: over schaduwboksen met stropoppen. De Wereld Morgen, 2 januari 2012.
 13. God en de alwetende eenhoorn. De Standaard, 19 april 2012.
 14. De afbakening van religie is vooral nattevingerwerk. De Morgen, 10 juni 12.
 15. Bevrijd ons van de godsdienstvrijheid, Liberales, 15 juni 2012
 16. De neoliberale nachtmerrie van Paul Verhaeghe Liberales, 19 oktober 2012
 17. Iedereen psychiatrisch patiënt? De Morgen, 6 december 2012.
 18. Neo-liberalisme: de ideale zondebok. Trouw (Letter & Geest) 8 december 2012
 19. Waarom mensen vatbaar zijn voor onheilstijdingen. De Morgen, 21 december 2012
 20. De olifant in de roze kamer. De Standaard, 12 februari 2013
 21. Waarom religie wetenschap verstikt, Liberales23 mei 2013 
 22. De grenzen van de wetenschap, Knack, 9 oktober 2013
 23. The Dangers of Pseudoscience, The New York Times  (Opinionator)  October 10, 2013 (with Massimo Pigliucci)
 24. Sinterklaas maakt ook gelukkig, De Standaard, 26 november 2013
 25. Ik wens u een gezond vooruitgangsdenken, De Morgen, 31 december 2013
 26. De vermaledijde vooruitgang: over moderne doemdenkers, Liberales, 10 januari 2014
 27. De kniesoren van de verlichting De Morgen 10 januari 2014
 28. De hardnekkigheid van God, Liberales 13 februari 2014
 29. Met Freud is het altijd prijs De Standaard, 25 februari 2014
 30. Wat ruist daar op mijn goddelijke voelhoorn? Liberales, 13 maart 2014
 31. Een muur van non-begrip: psychoanalyse over autisme. MediQuality  en Knack.be, 14 maart 2014
 32. De grootste schurkenstreek van evolutie. Essay op Knack.be en Liberales , 6 mei 2014 http://liberales.be/essays/evolutie 
 33. ‘Wansmakelijke’ Torfs, De Standaard, 10 juni 2014 
 34. De multiculturele erfzonde: iedereen racist, De Standaard, 28 juni 2014. Lange versie essay
 35. The Art of Darkness, Essay on the webzine Scientia Salon; http://scientiasalon.wordpress.com/2014/07/07/the-art-of-darkness/
 36. De sluier over het boek: waarom islamcritici de Koran lezen, De Standaard, 26 augustus 2014
 37. Verlos ons van de eetprofeten, De Morgen, 5 september 2014
 38. Brief aan gematigde moslims, De Morgen, 13 september 2014
 39. Het magische drieletterwoord, Letter & Geest (Trouw), 13 september 2014
 40. Een verhit islamdebat is beter dan geen debat, De Morgen, 17 september 2014 De genetische loterij van het leven, De Morgen, 29 oktober 2014
 41. Loki’s Waagstuk, Filosofie Magazine, oktober 2014
 42. Door wetenschap duisternis overwinnen, lukte even niet, De Morgen 05 november 2014
 43. Een open samenleving laat duizend bloemen bloeien, maar ook duizend onkruiden woekeren, De Morgen 08 november 2014
 44. De Drogtrommel, Filosofie Magazine december 2014
 45. Oorlog tussen god en moderniteit allang afgelopen, Volkskrant, 2 januari 2015
 46. Door de lafheid van andere media werd Charlie Hebdo het eenzame brandpunt van alle religieuze haat, Knack.be, 10 januari 2015
 47. Waarom ik afstand neem van de Chapel Hill-moorden, De Standaard, 13 februari 2015
 48. Tegen de stroom in. Filosofie Magazine, februari 2015
 49. Can Evolution get us Off the Hook? Blog post at Imperfect Cognitions. February 10, 2015.
 50. Hilde Crevits en de coelacanth, De Morgen, 3 maart 2015
 51. Laat de eclipsscepticus uw pret niet bederven, De Morgen, 20 maart 2015 Iedereen veralgemeent (of toch bijna) De Morgen 28 maart 2015
 52. Bestaat de wereld? Filosofie Magazine, april 2015
 53. Dioxine redt 10.000 diabeten! De Standaard, 20 april 2015 (met Wietse Wiels, Luc Bonneux en Wim Betz)
 54. De vijand dwarsbomen kan nooit belangrijker zijn dan mensenlevens redden, De Morgen, 8 mei 2015.
 55. Waarom we ons zo laten meeslepen door de mysteriezucht rond vlucht MH370, De Morgen, 30 juli 2015 
 56. 'Discussie onverdoofd slachten: Het etiket 'religieus' verdient geen enkel voorrecht' Knack.be, 11 augustus 2015
 57. De nostalgie van een ‘groene’ paus, De Standaard, 1/10/2015
 58. Is your brain wired for science, or for bunk? 3 Quarks Daily November 1, 2015.
 59. Geestesziek wegens gestoord, De Morgen, 16 oktober 2015
 60. Het recht van de zwakste, De Standaard derLetteren, 15 oktober 2015
 61. Fundamentisme. Filosofie Magazine, november 2015
 62. Hoor dan toch de dodendans, Trouw, 21 november 2015
 63. Stop je hand niet in andermans boezem, De Standaard, 25 november 2015
 64. Banaliseer psychisch lijden niet, De Morgen, 11 december 2015, met Johan Braeckman, An Ravelingien 
 65. Staar je niet blind op de maatschappij om terreur te verklaren (en ook niet op het individu),
 66. De Morgen, 8 december 2015, met Lieven Pauwels & Johan Braeckman
 67. Is religion a stumbling block to integration?, 3 Quarks Daily, 28 december 2015
 68. “Op zoek naar verloren smaken”, essay in de bundel Diner Pensant. Waar filosofen op kauwen van Valerie Granberg)
 69. Slecht nieuws voor mensen die houden van slecht nieuws, De Morgen, 06 januari 2016
 70. Gevoelige snaren en onwelgevallige waarheden, Filosofie Magazine, januari 2016
 71. Hoed u voor de wafelijzermoraal, NRCHandelsblad, 25 januari 2016. Oorspronkelijk op Liberales
 72. Bij elke stap vooruit van de wetenschap, is God verder in de verdrukking gebracht, Knack.be 26 januari 2016
 73. Wij-bakken, FilosofieMagazine, maart 2016
 74. Disbelief in belief, 3 Quarks Daily, 18 april 2016
 75. De Dwarsboom-denkfout, Filosofie Magazine, mei 2016
 76. Van Augustinus tot Zawahiri. Over watmetterij. 13 juni 2016. Geloof & Wetenschap http://geloofenwetenschap.nl/
 77. Repelsteeltjes redenering, Filosofie Magazine, juli 2016
 78. Wat is erger: een voorbije genocide ontkennen of een actuele toejuichen? De Morgen, 4 augustus 2016.
 79. Wat als de wolf echt aan de deur staat?, De Standaard, 6 augustus 2016
 80. Schaf de godsdienstvrijheid af! De Tijd, 12 augustus 2016
 81. Luister naar moslimhervormers, De Standaard, 8 september 2016
 82. Niet racisme maar onze gevoeligheid ervoor is in opmars, De Morgen, 17 september 2016
 83. Homeopathie is veilig, het geloof erin gevaarlijk, NRC Handelsblad, 3 oktober 2016
 84. Waarom de meerderheid dol is op minderheden, De Morgen, 12 oktober 2016.
 85. Gruwel, met de beste bedoelingen. De Standaard, 19 oktober 2016.
 86. Waarom doemdenkers zo diepzinnig lijken. De Morgen (essay in weekendbijlage Zeno, hier platte tekst), 22 oktober 2016.
 87. Laat de echte psychotherapeut nu opstaan (en de patiënt neerliggen) De Wereld Morgen, 24 oktober 2016.
 88. Bezint eer ge doneert. Liefdadigheid vraagt behalve een hart vooral koele berekening. De Morgen 5 november 2016 (essay in Zeno, tekst hier)
 89. Rekenkunde voor altruïsten, De Morgen 9 november 2016
 90. Durf krenken! Mirari 29 november 2016
 91. Hoe links haar eigen kinderen opeet, De Morgen (Zeno), 3 december 2016
 92. De Messias, Filosofie Magazine, december 2016
 93. De kniepeesreflex van de politieke correctheid, De Morgen, 9 december 2016
 94. We zijn veel te lief voor extreemlinks, De Morgen (Zeno), 31 december 2016
 95. De beerputten van PVDA zijn nog lang niet uitgewalmd, Knack.be, 2/01/2017
 96. Racisme 2.0.? De Standaard, 10/01/17
 97. Waarom het vooruitgangsoptimisme Trump zal overleven, De Morgen (Zeno), 28/01/2017
 98. Goede bedoelingen,  Filosofie Magazine, februari 2017.
 99. Waarom iedereen belang heeft bij praktijktests, De Morgen, 25/02/2017
 100. Ga de strijd aan met de orthodoxe islam, Liberales 22/02/2017
 101. De hagiografie van Sint Juttemis, De Standaard, 28/02/2017
 102. Waar zitten de ex-moslims, De Morgen, 9/3/2017
 103. De natuur als rechtspersoon: een vrijgeleide voor dierenleed? Knack.be, 24/03/2017 (met Stijn Bruers en Kris Martens)
 104. Ook links zwijgt ex-moslims dood, De Morgen, 25/03/2017
 105. Schort er iets aan de wetenschap? De Morgen, 1/04/2017
 106. Gelegenheidsrelativisme, Filosofie Magazine, 15/04/17
 107. Een universiteit wegpesten doe je zo, De Morgen, 22/04/17
 108. De stelling is even eenvoudig als onloochenbaar: onze samenlevingsvorm is superieur aan alle andere ter wereld, De Morgen, 27/04/17
 109. De waarheid voorbij, Filosofie Magazine, 8/5/2017
 110. Niets zo makkelijk als moeilijk doen, Letter & Geest, 20/5/2017
 111. Een briljante breinparasiet: de hel, De Morgen 20/5/2017
 112. Dit is wat me stoort aan gutmenschen, Knack.be 2/6/2017
 113. Ideeën zijn superieur, mensen niet, Knack.be, 5/6/2017
 114. De waarheid, geheim wapen tegen al wat slecht is, De Morgen, 17/6/2017
 115. Het Grenfell-drama stond niet in de sterren geschreven, De Standaard, 30/6/2017
 116. The Magic Three-Letter Word, Areo Magazine, 1/7/2017
 117. Why We All Love Minorities (and Want to Be One), Areo Magazine, 7/7/2017
 118. Wees goed, maak van uw hart een steen, De Standaard, 18/7/2017
 119. Hoe dom van het alwetende Google, De Morgen, 9/9/2017
 120. Waarom was het nazisme discreet over zijn gruweldaden, terwijl IS ermee pronkt?, De Morgen, 24/8/17
 121. Nazisme en jihadisme zijn geen van beide vormen van 'zinloos geweld', Vrij Nederland, 25/8/2017
 122. Zwarte zwaan, Filosofie Magazine - september 2017
 123. Think Before You Give: Charity Should Be More Rational and Less Emotional, Areo Magazine, 1/9/17
 124. Wees beducht voor heilzame illusies, NRC Handelsblad 2/10/2017
 125. Meer dan ooit is duidelijk dat Sigmund Freud een cultleider was, De Tijd, 24/10/2017
 126. Trouver le sens de la violence, Le Vif, 24/10/2017
 127. Linkse feitenvrije wetenschap ging aan Trump vooraf (met Steije Hofhuis), gepubliceerd in NRC Handelsblad, 27/10/2017
 128. De grootste gemene blinde vlek, De Standaard, 23/11/2017
 129. Het vandalisme van ideologische wetenschap, NRC, 29/11/2017
 130. Keerpuntitis, Filosofie Magazine, januari 2018
 131. Schaf godsdienstvrijheid af, als de vrijheid je lief is, Letter & Geest, 24/02/2018
 132. Hoe linkse denkers een monster baarden, De Standaard 21/3/2018
 133. Onze manier van leven is superieur, Letter & Geest, 7/4/2018.
 134. Interview met Ali A. Rizvi: 'De Koran lezen is een uitstekend antidotum tegen geloof', De Morgen 21/4/2018
 135. De puinhopen van het Marxisme, De Morgen, 7/5/2018
 136. Worden migranten echt 'ontmenselijkt'?, De Morgen 11/6/2018
Comments