Partio on vastavoima “Miks mun pitäis?” ja “Ei kuulu mulle!”-asenteille. 

Partiossa välitetään ja muutetaan välittäminen käytännön teoiksi. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallistuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen nuorille on partion perusidea.

Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.

Mitä meidän lippukunnassa tehdään?

Meillä opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen, meloen. Osataan ensiapua ja osallistutaan pelastuspalvelu-työhön. Tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin ympäri maailmaa. Retkillä laitetaan yhdessä ruokaa, leikitään ja harjoitellaan erätaitoja.

Tulevia tapahtumia ja ajankohtaista asiaa

Katso "Kalenteri"-osio

                  

Etsitkö uutta harrastusta, uusia kokemuksia, uusia kavereita? Oletko aina halunnut kokea, mitä se partio on käytännössä? Nyt on paras aika liittyä partioon.

Mukaan?                         

Ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan (Yhteystiedot) tai käy osoitteessa partio.fi/tule-mukaan


P.S. Vapaaehtoisille aikuisille on myös tilaa lippukunnassamme