Mijn visie op lesgeven

De eerste stap is nieuwsgierigheid naar en interesse in muziek in het algemeen en het instrument in het bijzonder; de leerling moet er plezier in hebben om de muziek en het instrument te ontdekken. De tweede stap is dan het bepalen van de lesaanpak en -inhoud. Daarbij houd ik rekening met o.a. de volgende onderwerpen:


-leeftijd

-geestelijke en motorische ontwikkeling

-thuissituatie

-muzikale interesse

-aanleg voor het instrument 

-mate van eigen initiatief van de leerling


Een les is een interactief geheel. Niet alleen de leerling leert, maar de leraar zélf leert ook van de leerling. Ik maak het nog dagelijks mee dat ik leer of nieuwe ideeën krijg als ik lesgeef. De leraar en de leerling geven samen vorm aan de les. Eigen initiatief van de leerling is erg belangrijk in de les, want daardoor leert de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat hij/zij doet. Een voorbeeld: een leerling komt met een titel van een muziekstuk wat hij/zij heeft gehoord. De leerling gaat zelf op internet op zoek naar de bladmuziek, akkoorden of tabs van de compositie. Daar gaan we dan tijdens de les mee aan de slag.


Omdat leeftijd van belang is bij het bepalen van de lesinhoud en -aanpak volgt hieronder summier een indeling naar leeftijd.Kleuters

Tijdens de kleuterlessen krijgt niet alleen de viool of gitaar maar ook de Algemene Muzikale Vorming aandacht. Er wordt gelet op motorische en muzikale ontwikkeling van de leerling en er wordt geëxperimenteerd wat je allemaal met klanken kunt doen. De manier van les geven is heel speels, maar er is ook aandacht voor een stukje discipline wat bij het thuis studeren hoort. Op deze leeftijd is hulp van de ouders erg belangrijk, dus de ouders leren ook hoe ze een viool en een strijkstok moeten vasthouden!
 
Schoolgaand
Kinderen leren met het notenschrift om te gaan, gevoel voor ritme en melodie worden nog verder ontwikkeld. Er wordt aandacht besteed aan hoe je thuis het beste kunt studeren, en behalve de gebruikelijke toonladders en techniek-oefeningen wordt er met leuke, eigentijdse lesmethoden gewerkt, vaak met meespeel-cd's. Bij voldoende belangstelling is er ook de mogelijkheid om in een groepje samen te spelen.

 

Speciaal voor de ouders: gitaar- en vioolles op de Buiten- en NaSchoolseOpvang (BSO & NSO)

Het is ook mogelijk om les te krijgen op de BSO. Dit heeft vele voordelen: de kinderen hoeven niet speciaal naar een ander adres maar hebben gewoon les op de plek waar ze toch al verblijven. Ouders hoeven er dus niet speciaal op uit om hun kind(eren) naar muziekles te brengen. In mijn lespraktijk is momenteel de dinsdag al helemaal volgeboekt met BSO-leerlingen in Rotterdam-Hillegersberg, maar op de maandag (gedeeltelijk) en vrijdag is nog plek. Is er op de BSO in Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Wageningen, Ede of Renkum nog geen muziekles? Vraag dan aan de leiding of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden dit wel te doen. 


Tieners en volwassenen

Voor tieners is het vaak lastig om de motivatie om te studeren c.q. blijven spelen er in te houden. Er gebeurt zó veel in hun leven (middelbare school, sport, verkering e.d.) dat studeren vaak een lastig onderwerp is. Ter ondersteuning van de motivatie is het daarom leuk om, naast privélessen, in kleine groepjes óf in jeugdorkesten te gaan spelen. Dat zal tijdens de lessen zeker ter sprake komen. Samen met de leerling kijk ik dan welke mogelijkheden er zijn.

Tijdens de lessen is er niet alleen aandacht voor klassieke muziek, maar als je wilt kun je ook kiezen voor country-, folk- pop- , blues- , jazz- , wereldmuziek of improvisatie. Naast de basistechnieken op de viool heeft iedere muziekstijl eigen technieken die je dan kunt leren. Ik heb zelf ervaren dat het beheersen van verschillende stijlen ontzettend leuk is! Een voorbeeld; als je Mozart kunt spelen met de schwung en energie van een jazzstuk, krijgt jouw interpretatie van Mozart een veel dynamischere uitstraling. Voor jou zelf als speler is dat al heel plezierig, maar het zal jou toehoorders zeker opvallen!

 

Viool huren of kopen?

Als kinderen jong beginnen hebben ze een klein viooltje nodig, aangepast aan hun lengte. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 en een hele viool.  De grootte van de viool verandert dus mee alnaargelang het kind groeit. Daarom adviseer ik ouders om eerst een viooltje te huren, en pas als hun zoon of dochter oud genoeg is om een hele viool te bespelen, na te denken over het kopen van een viool. Ik heb contact met diverse vioolbouwers uit de regio. Er is ook een regeling mogelijk tot huurkoop. De violen die ik haal zijn van goede kwaliteit. Een gitaar is niet zo kostbaar en er zijn goede gitaren tegen een prima prijs verkrijgbaar.

 

Begeleiding tot aan vooropleiding conservatorium (Artez) voor de viool

Er worden tegenwoordig hoge toelatingseisen gesteld. Naast de gebruikelijke toonladders (over drie octaven),drieklanken/septiemakkoorden en dubbelgrepen moeten er etudes worden voorgespeeld van o.a. Dont, Mazas of Kreutzer en een stuk uit een vioolconcert of sonate uit verschillende stijlperiodes. Daarom is een goede begeleiding tot aan conservatoriumniveau belangrijk. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen middelbare scholen en Artez. Er is bij mij de mogelijkheid tot het volgen van zo'n traject.

http://www.artez.nl/conservatorium/Vooropleidingen


Naast begeleiding in de verplichte onderdelen krijgen leerlingen in mijn lespraktijk ook onderricht in de:

-fysieke aspecten van het vioolspel; bewustwording van het lichaam en het aanleren van een goede en ontspannen lichaamshouding en soepele speeltechniek

-toonvorming: een goede stokvoering, alle streektechnieken en gebruik van pols- , arm en vingervibrato.

-stijl: het leren van streektechnieken en uitvoeringspraktijk behorend bij een bepaalde stijl(periode), zoals barok, klassiek, folk, blues

 

Jeugd- en amateurorkesten
Voor jeugd- en amateurorkesten is er de mogelijkheid om mij in te huren als repetitor. Ik heb ervaring als repetitor bij het Gouds Jeugd Symphonie Orkest en heb de afgelopen jaren regelmatig gewerkt met het strijkorkest 'Touché' van de Hongaarse violist Andras Czifra, studenten van het WSKOV te Wageningen kunnen bij mij lessen om hun orkestpartijen nog beter onder de knie te krijgen. Het is voor mij een uitdaging om de violisten enthousiaster te maken voor de stukken die ze spelen, om ze handige vingerzettingen en streken te leren en om ze meer achtergrondinformatie te geven over de muziek die ze spelen. Voor mij is het leuk om te zien dat de strijkers na zo'n repetitie niet alleen de muziek beter beheersen  maar ook als groep meer een muzikale eenheid zijn.


Heb je alleen maar tijd voor af en toe een les, of wil je je orkestpartijen goed instuderen? Neem dan eens contact met me op!

 

Locaties van de lessen

Er zijn twee locaties, in Rotterdam en Renkum. De viool- en gitaarlessen worden op onderstaande adressen gegeven:

 

Rotterdam: Maltaplein 17, 3059 XW Rotterdam (Winkelcentrum Nesselande, tegenover AH). Lesmogelijkheden op ma / di / woe

Renkum    : Lindelaan 23, 6871 DW  Renkum. Lesmogelijkheden op do / vr / za