גלובוס‏ > ‏

המפה מול הגלובוס

                                                                                                    

                                                                         המפה מול הגלובוס:

הגלובוס מציג את העולם בצורה הקרובה ביותר לצורתו האמיתית - צורת כדור . אבל לשימוש בגלובוס יש כמה מגבלות, ולכן מרבים להשתמש במפות שטוחות ,
המודפסות על גיליונות נייר. הנה המגבלות של הגלובוס לעומת היתרונות של המפות השטוחות : הגלובוס הוא מפה של העולם כולו , ולכן אין די מקום לסמן בו כל
מקום ומקום בעולם. למפת עולם שטוחה יש אותה מגבלה , אבל אפשר להתגבר עליה ולהכין מפות שטוחות שמראות רק יבשת, מדינה או עיר . המפות האלה
מפורטות יותר , ואפשר לסמן בהן גם מקומות קטנים. כשמסתכלים בגלובוס אי אפשר לראות בבת אחת את כל כדור הארץ, אלא רק את מחציתו (חצי כדור תמיד
נסתר מעינינו). לעומת זאת , מפות העולם השטוחות פרושות בשלמותן מול עינינו , ואפשר לראות בהן בבת אחת את העולם כולו. את הגלובוס לא נוח לשאת ממקום
למקום . לעומת זאת , את המפות השטוחות אפשר לפרוס ולקפל, ואפילו להכניס לתיק או לתרמיל , ולכן הן ניידות יותר.

 

קישורים לאתרים:

המפה מול הגלובוס

Comments