Plán výstavby areálu LŽKlegenda:

1 depo - existujúce
2 depo - plánované
3 kláštor sv. Kataríny
4 horáreň
5 most
6 pôvodné križovanie 600 mm a 1435 mm trate zo žst Smoleníce
7 točňa
8 príjazdová cesta


plánované etapy výstavby koľajiska:

1. etapa - súčasný stav
2. etapa - v príprave
3. etapa 
4. etapa
5. etapa