V sezóne 2012 plánujeme obohatiť náš vozidlový park aj o niekoľko nových vozidiel - rekonštrukcii a novostavieb. Už v predstihu sme dali zhotoviť označovacie štítky. Vyrobila ich firma: ZLIEVÁREŇ TRNAVA, s.r.o.