Róbert Ružek 
predseda združenia ZLŽ

mobil: +421 905 701 329

Ivan Ružek
správca areálu LŽK

mobil: +421 911 333 073

Bankové spojenie:
Tatrabanka
č.ú. 2924836659 / 1100
SK5911000000002924836659