PONÚKAME VÁM NASLEDUJÚCE KNIŽNÉ TITULY

Tomáš Haviar
MALOKARPATSKÉ ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE NA PANSTVÁCH PÁLFIOVCOV
rok vydania 2013Tomáš Haviar
LESNÁ ŽELEZNICA KĽAKOVSKOU DOLINOU
rok vydania 2012