V rokoch 1901 až 1966 zabezpečovali dopravu surovín a výrobkov medzi chemickou továrňou v Horných Orešanoch, prekládkovou stanicou Smolenice a pobočným chemickým závodom pri Dobrej Vode malé vláčiky jazdiace na rozchode 600 mm. Na fotografii je zachytený jeden vlak pri sklade na stanici Smolenice, kde sa tovar prekladal do normálnerozchodných vozňov. V pozadí je Trstín. (Foto: záber z filmu asi 1958, repro Augustín Horváth)
Motorová drezina s pracovníkmi závodu v roku 1940. Slúžila nie len pre služobné účely, ale aj pre dopravu obyvateľov z okolia chemickej továrne.
(Foto: fotokópia Augustín Horváth)


Parný vlak počas posunu pred výhybkou pri starom závode neďaleko Horných Orešian.
(Foto: záber z filmu asi 1958, repro Augustín Horváth)