Začiatok školského roku sme úspešne zvládli a je tu opäť čas bilancovania. A čo sa podarilo počas druhej polovice prázdnin? Navštívili nás naši kolegovia spoza západných hraníc. Ich návšteva spojená s brigádou a pochôdzkou po bývalej trati sa už stala tradíciou. Všetci sme si dni plné práce, rozhovorov a zážitkov užili. Pohľad na nás si môžete prečítať v ich reportáži na "susednom" webe. Podarilo sa dokončiť začaté práce. Po odchode návštevy naše pracovné nasadenie neutíchlo. Zrealizovali sme zemné práce takmer až ku koncovej výhybni pri studničke. Pokládku koľají zabrzdil nedostatok podvalov. Veríme, že cez jeseň sa nám podarí získať dostatočné množstvo drevených podvalov a predĺžime trať aj o ďalších cca 140 metrov.
                                                                                                                                -th-