Jar sa hlási o slovo a v prírode všetko rastie do krásy. Pre nás to znamená, že nová sezóna klope na dvere, a treba začať pripravovať prekvapenia pre návštevníkov. Mesiace marec, apríl a začiatok mája sme strávili stavbou nových metrov trate a súvisiaceho trianglu. Druhým zámerom bola príprava jedného z dvoch osobných "pionierskych" vagónov na ostrú prevádzku. Na trati sa podarilo zabudovať prvú trianglovú výhybku a zrealizovať obe ramená. Ostáva teraz osadiť zvyšné dve výhybky a prepojenie ramien. Potom už môže nasledovať realizácia šírej trate. Na vagóne sme zhotovili podlahu, lavičky, výdrevu bočníc a strechu. Do úplného dokončenia ostáva oplechovať strechu a osadiť štítok LŽK.

Žiaľ, naše snaženie a brigádnicka práca našich priateľov pravdepodobne niekomu prekáža... Okrem vandalského poškodenia zamknutej dreziny sa niekto vyvŕšil aj na dokončenom vagóne. Prekopnutá výdreva bočnice a poskákané lavice sú vizitkou primitívneho správania. Ak má niekto adrenalín navyše, radi ho uvítame na brigáde... nosiť koľajnice a podvaly určite pomáha k ukľudneniu...
                                                                                                                                    -th-