V piatok 13. sa uskutočnila v západnom krídle trnavskej radnice malá slávnosť. Do života sme uviedli prvú lastovičku 
z našej knižnej produkcie. Knížka o dejinách úzkorozchodnej železnice trnavského cukrovaru aj napriek iným lákadlam piatkového popoludnia pritiahla množstvo návštevníkov. Dielo okrem autora Tomáša Haviara uvádzali do života aj Bohuslav Kráľovič (posledný správca vlečky cukrovaru) a Róbert Ružek (predseda ZLŽ, o.z., ktoré financovalo realizáciu knihy). Vyprevádzalo sa typicky cukrovarnícky, "repákom" a cukrom. Všetkým, ktorí nám boli nápomocní pri organizovaní slávnosti úprimne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj všetkým prítomným. Záujem z ich strany nás utvrdil v myšlienke pokračovať 
vo vydávaní takejto literatúry aj do budúcnosti. 

Knihu si môžete zakúpiť na akciách LŽK, alebo objednať na našej mailovej adrese lesnazeleznica @ gmail.com .

-th-

momentky z akcie: