O tom, že podvozok z vagóna sa dá využiť aj inak, sa môžu presvedčiť návštevníci kláštora Katarínka. Partia "katarinkárov" nás požiadala o pomoc pri rekonštrukcii zvonovej veže kostola na vyhliadkovú terasu. Ručne tesané trámy sú vyzdvihované do požadovanej výšky ručným vrátkom. Tu však nastal problém s horizontálnym posunom vo výške. Riešením bola konštrukcia z dvoch oceľových profilov na samom vrchu otvorenej veže, ktorá tvorí dráhu pre náš podvozok. Zdvihnutý trám je teraz možné posúvať lanom zo zeme aj v horizontálnom smere. Ovládanie je pomocou lán cez kladky. Prajeme kolegom, nech im zariadenie slúži a prinesie mnoho osohu.