V nedeľu 26.6.2011 usporiadal klub KDH v Trnave Stretnutie rodín na Katarínke. Pre najmenších boli pripravené rôzne atrakcie, ktoré spestrili príjemný pobyt na tomto pútnickom mieste. Počasie bolo priam ideálne a tak sme sa aj my zapojili do programu. Pre deti sme vypravili 10 vlakov, tešiac sa z ich strany veľkému záujmu. Najbližšie jazdenie pripravujeme na sviatok sv. Cyrila a Metoda (5.7.2011). Dúfame, že niekoľko fotografii z nedeľného popoludnia bude pre Vás všetkých inšpirujúcich k návšteve našej LŽK.


Comments