V horúcu augustovú sobotu 18. sme sa vydali na ďalší z poznávacích výletov. Tentoraz sme navštívili kolegov z MPŽ v Zbýšove na južnej Morave. Okrem statickej expozície tvorenej množstvom priemyselných motorových a elektrických lokomotív s rozchodom 600 mm, je súčasťou neveľkého areálu pri bývalej bani aj úzkorozchodná trať s dĺžkou 1,5 km. Jej cieľom sú neďaleké Babice, kam približne každú hodinu odchádzal osobný vlak. Personál popri posune súpravy stručne predstavil cestujúcim históriu a plány obnovy. Pre náročné sklonové pomery a hlavne stále sa zväčšujúce množstvo návštevníkov bola v prevádzke parná BS 80, ktorá najlepšie zvládala štvorvagónovú súpravu. Bývalú vrátnicu normálnerozchodnej vlečky – jedinú staršiu budovu v múzeu, členovia združenia pomaly rekonštruujú do stavu, kedy bude slúžiť návštevníkom ako hygienické zázemie , múzeum a bufet. Rovnako pokračuje aj snaha o predĺženie trate z Babíc až po obec Zastávka u Brna (cca 1,5 km), kde dosiahne normálnerozchodnú železnicu a umožní návštevníkom prestup na regionálne vlaky do Brna. Väčšina aktivít je podporovaná Jihomoravským krajom a klubu sa tak vďaka usilovnej práci podarilo vybudovať modernú expozíciu priemyselných železníc v Čechách, ktorá určite stojí za návštevu. Viac o múzeu a prevádzke sa môžete dočítať na internetových stránkach: www.mpz.cz

-th-