Členovia združenia založili v roku 2010 cestovateľský klub LŽK, ktorý má za cieľ spoznávať a dokumentovať dianie na úzkorozchodných železniciach doma aj v širšom okolí. Z ciest budeme pravidelne pripravovať krátke reporty. Potešíme sa, ak sa k nám v budúcnosti pridajú ďalší priaznivci úzkeho rozchodu a podnikneme aj väčšie výpravy za poznaním.

Z cestovného denníku:
Solana Nin / CHORVÁTSKO / 2011