Клуб ЛЮБОСЛОВИЕ

Добре дошли в официалната интернет страница на клуб "Любословие" към

Студентски съвет на Нов български университет.


   

    Клуб "Любословие" е организация, създадена от студентите от специалност "Език и Литература" (Българска филология) в Нов български университет.


Клубът има за цел:


Разширяване, допълване и подпомагане на професионалната подготовка в сферата на българската филология на студентите от департамент Нова Българистика и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, специалност “Език и Литература” чрез:

    • срещи с български и чуждестранни водещи фигури в сферата на българистиката: литературоведи, българисти, писатели, поети, журналисти, хуманитаристи и др.;

    • поддържане контакти с други клубове и организации с подобни на Клуба цели и задачи;

    • организиране на конференции, симпозиуми и други академични форуми по проблеми, свързани с обучението и развитието на българската филология, в рамките на НБУ и извън него, като е възможно тези дейности да бъдат подпомагани от спонсори и да бъдат реализирани в съдружие;

    • осъществяване на качествени положителни промени и обогатяване на учебните програми по “Език и Литература”, свързани с получаването на възможно най-добро образование, възможност за избор и подобряване на учебния процес.

    
• организиране и участие в национални и международни конференции, семинари и други инициативи. 


За въпроси - Васил Койнарев, председател на УС - 0878 54 57 50 - email - lyuboslovie@nbu.bg & koynarev@gmail.com