Anh  nâng ly kề môi em  bảo  uống

Uống đi -  Không say làm sao em hiểu anh?

Làm sao hiểu làm đàn  ông

nhục như thế nào.

 

Em nâng ly  kề môi em bảo uống

Uống đi  - Không say làm sao anh tin  em?

Làm sao tin làm đàn bà

nhục như  thế  nào