Καλώς ήρθατε

 
Στον ιστότοπο αυτό παρουσιάζονται εργασίες μαθητών.
Τις εργασίες και τον ιστότοπο 

επιμελήθηκε ο φιλόλογος Μιχάλης Παπαδόπουλος