ΕΙΚΟΝΕΣ‎ > ‎

ΜΕΤΕΟ

                               ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ

        Το αλτίμετρο είναι ουσιαστικά ένα μικρότερης ή μεγαλύτερης ακρίβειας   βαρόμετρο, δηλαδή ένα όργανο που μετρά διαφορές ατμοσφαιρικής πίεσης. Το υψόμετρο υπολογίζεται βάση της καμπύλης πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης, εξαιτίας της ελάττωσης της πυκνότητας της ατμόσφαιρας. Το αλτίμετρο είναι εφοδιασμένο με δύο κλίμακες μέτρησης της πίεσης: σε μέτρα και μιλιμπάρ (mb).

Το όργανο αυτό έχει δύο βασικές χρήσεις:

 

1. Την εύρεση του υψομέτρου. Ένα αλτίμετρο ακριβείας παρέχει κατά κανόνα καλύτερη προσέγγιση του υψομέτρου από την τιμή του Συστήματος Παγκόσμιου Προσδιορισμού Θέσης (GPS, βλ. πιο κάτω), που θεωρητικά φθάνει στο 1 m (π.χ. το μοντέλο Sοunto χ6, ενώ ένα φθηνό μηχανικό αλτίμετρο έχει σφάλμα της τάξης των 30 m). Η γνώση του υψομέτρου βοηθά στον προσδιορισμό θέσης, συντελεί στην αποφυγή της τάσης απώλειας υψομέτρου κατά την πορεία σε ισοϋψή κλπ. Εξαιτίας των επιδράσεων της αλλαγής των καιρικών συνθηκών, το αλτίμετρο πρέπει να ελέγχεται και να διορθώνεται τακτικά σε σημεία γνωστού υψομέτρου.

 

2. Την πρόβλεψη καιρικών αλλαγών. Σε σταθερό υψόμετρο (καταφύγιο, bivouac κλπ.) το αλτίμετρο μπορεί να χρησιμεύσει σαν βαρόμετρο, εντοπίζοντας άνοδο ή πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

 

       ΜΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για το βαρόμετρο:

 

   1. Πτώση συνοδευόμενη από ανατολικούς ανέμους: πλησιάζει ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ.

 

   2. Άνοδος συνοδευόμενη από δυτικούς ανέμους: πλησιάζει ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ.

   3. Σταθερή πτώση συνοδευόμενη από ανέμους Ν-ΝΑ: Καταιγίδα προσεγγίζει από Δ-ΒΔ, το κέντρο της θα περάσει κοντά ή Ν του παρατηρητή στις επόμενες 12-24 ώρες, με ανέμους Ν 􀃆 ΝΔ 􀃆 ΒΔ.


4. Σταθερή πτώση συνοδευόμενη από ανέμους Α-ΒΑ: Καταιγίδα προσεγγίζει από Ν-ΝΔ, το κέντρο της θα περάσει κοντά ή Ν του παρατηρητή στις επόμενες 12-24 ώρες, με ανέμους Β 􀃆 ΒΔ.

 

5. Η ταχύτητα προσέγγισης της καταιγίδας και η ένταση της σχετίζονται με την ταχύτητα και το μέγεθος της πτώσης του βαρόμετρου.

 

6. Συχνά η βαρομετρική πτώση συνοδευόμενη από αύξηση της θερμοκρασίας προαναγγέλλει βροχόπτωση.

 

7. Η άνοδος της βαρομετρικής πίεσης και της θερμοκρασίας προαναγγέλλουν καλοκαιρία.

 

8. Σταθερή και αργή άνοδος προαναγγέλλει σταθερό καιρό.

 

9. Σταθερή και αργή πτώση προαναγγέλλει ασταθή ή υγρό καιρό.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Βαρομετρική Πίεση

Κατεύθυνση Ανέμων

Καιρός

Πτώση

Α

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Άνοδος

Δ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

Πτώση

Ν-ΝΑ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Δ-ΒΔ

Άνοδος

Α-ΒΑ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ν-ΝΔ

Πτώση

Άνοδος

ΒΡΟΧΗ

Άνοδος

Άνοδος

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

Άνοδος (σταθερή, αργή)

            ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Πτώση (σταθερή, αργή)

      ΑΣΤΑΘΗΣ ή ΥΓΡΟΣ


 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments