Η αξιοπιστία του ιχνηλάτη

 

Ο ιδανικός ιχνηλάτης

Searching ability (ικανότητα έρευνας) αποδεικνύεται από επάρκεια και προθυμία στην ανακάλυψη και την διερεύνηση των ιχνών.Ανεξάρτητα των δυσκολιών που προκύπτουν οι ιχνηλάτες θα πρέπει να ψάχνουν ανεξάρτητα ο ένας απο το άλλον,με ένταση και με υπομονή και να ερευνούν σχολαστικά μια αρκετά μεγάλη έκταση.

Pursuing ability(ικανότητα δίωξης) αποδεικνύεται απο την επάρκειά τους στην διατήρηση ελέγχου του ίχνους κατά την δίωξη η οποία θα πρέπει να έχει ρυθμό και ταχύτητα και με προοδευτικές ενέργειες θα διακρίνεται η ικανότητά  και η επιδέξιοτητά τους.Η πρόοδος της δίωξης θα διακρίνεται απο φωνητική επαλήθευση.Η ομάδα θα πρέπει να είναι δεμένη στο σίγουρο ίχνος και να απλώνει για την ανέυρεσή του στο  χαμένο.

Accuracy in trailing (Ακρίβεια ιχνηλασίας) Είναι η ικανότητα στην διατήρηση ελέγχου του ίχνους  με συνέπεια ενώ κάνει την καλύτερη δυνατή πρόοδο. Ενας ιχνηλάτης θεωρείται ότι εκτελεί ιχνηλασία ακριβείας όταν δεν ξεφεύγει απο το ίχνος με οφιώσεις και εάν ξεφύγει θα διορθώσει άμεσα και με θετικό τρόπο που θα δείχνει την διαδρομή του θηράματος.

Proper use of voice (κατάλληλη χρήση φωνής) Είναι η σαφής φωνητική ένδειξη ανακάλυψης των ιχνών που δηλώνουν την ορθή πρόοδο της ιχνηλασίας,η διατήρηση της αφωνίας επισης όταν ο ιχνηλάτης  δεν είναι σε επαφή με τα ίχνη δηλώνει την ορθή  χρήση της.

Endurance (αντοχή-διάρκεια) είναι η κυνηγετική ικανότητα μεγάλης χρονικής  διάρκειας  με ένταση και πάθος εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

 Adaptability (προσαρμοστικότητα) Θεωρείται η ικανότητα της ταχεία ρύθμισης στις αλλαγές των συνθηκών ιχνηλασίας και της αρμονικής συνεργασίας με μια ποικιλία συνεργατών(ιχνηλατών)  Ενας ευπροσάρμοστος ιχνηλάτης  θα διώκει με αλλάγές της ταχύτητας που οι συνθήκες θα επιτρέπουν,στην απώλεια θα εργάζεται αρχικά κοντά στους συντρόφους του και στην συνέχεια θα ανοίγεται μέχρι την ανεύρεση του θηράματος.

 

 Patience (Υπομονή) Υπομονετικός θεωρείται ο ιχνηλάτης που παραμένει πρόθυμος στην επίλυση ιχνηλατικών δυσκολιών καθόσον διαφαίνεται η δυνατότητα της επιτυχίας με την συνέχιση της εργασίας του.

 

 Determination (Αποφασιστικότητα) Είναι η ποιότητα εκείνη του ιχνηλάτη η οποία τον καθιστά ικανό να επιτυγχάνει απέναντι σε δύσκολες προκλήσεις. Ενας αποφασιστικός ιχνηλάτης έχει έναν αντικειμενικό σκοπό που θα πρέπει να επιτύχει. Η υπομονή και η επιμονή είναι οι αρετές που βρίσκουμε συνήθως στον ίδιο ποιοτικο σκύλο.Η αποφασιστικότητα διατηρεί έναν ιχνηλάτη εστιασμένο στην εργασία του, εφόσον οι πιθανότητες επιτυχίας είναι αρκετές, ακόμα και εάν είναι φανερή η σωματική κόπωση.

 

Independence (Ανεξαρτησία) Ειναι η ικανότητα της ανεξαρτησία και της αποχής απο επιρροές που προέρχονται απο λανθασμένες ενέργειες άλλων ιχνηλατών.Ο κατάλληλος βαθμός ανεξαρτησίας φαίνεται σε έναν ιχνηλάτη όταν συγκεντρωμένος στην εργασία του επηρεάζεται μόνο όταν κάποιος άλλος σκύλος έχει δώσει σήμα ότι βρίσκεται πιό κοντά στο θήραμα. Η ανασήκωση της κεφαλής και η παρατήρηση των υπολοίπων ιχνηλατών είναι ένδειξη εξάρτησης,αντίθετα η άγνοια των υπολοίπων ιχνηλατών της ομάδας να κινούνται μαζί είναι ένδειξη υπερβολικής ανεξαρτησίας.

Cooperation (Συνεργασία) είναι η ικανότητα αρμονικής συνεργασίας με άλλους ιχνηλάτες, με ομαδικό πνεύμα χωρίς ζήλειες και τάσεις διαταραχής του κυνηγίου.

 Competitive spirit (Ανταγωνιστικό πνεύμα) είναι η επιθυμία ανταγωνισμού των υπολοίπων της ομάδας.Πρόκειται για μια αμφίβολη ποιότητα την οποία και πρέπει να την  συναντάμε μόνο σε ιχνηλάτες οι οποίοι μπορούν να την ελέγχουν και να επικεντρώνονται στο κυνήγι του θηράματος και όχι σε σκυλοκαυγάδες.Υπεβολικός ανταγωνισμός οδηγεί σε απώλεια ικανοτήτων όπως προσαρμοστικότητας,υπομονετικότητας ,ανεξαρτησίας και συνεργασίας

Intelligence (ευφυία) Είναι η ποιότητα εκείνη η οποία και επιτρέπει σε έναν ταλαντούχο ιχνηλάτη να γίνει κορυφαίος,Ο ευφυής σκύλος μαθαίνει απο τις εμπειρίες του και σπάνια επαναλαμβάνει τα λάθη του.Η ευφυία αποδεικνύεται απο την ικανότητα προσαρμογής  σε αλλαγές  συνθηκών ιχνηλασίας ,απο την άριστη συνεργασία με διάφορους ιχνηλάτες και επίσης απο την σωστή ηχητική  ένδειξη(καλφούνισμα) που οδηγεί την ομάδα  κάτω απο διάφορες συνθήκες στο ξεφώλιασμα του θηράματος.

 

Ο σκύλος ο οποίος εμφανίζει τις προαναφερθείσες ποιότητες θεωρείται ο ιδανικός ιχνηλάτης

 

 


Αρνητικά στοιχεία-Ελαττωματικές ενέργειες

 

Serious faults (Σοβαρά λάθη)

 

Quitting (παραίτηση)  Είναι ένα σοβαρό ελλάτωμα που επιφέρει ποινή σε αγώνες ιχνηλατών και σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις αποκλεισμό.Η παραίτηση είναι ένδειξη αδυναμίας κυνηγετικής επιθυμίας και οκνηρίας. Περιπτώσεις που η παραίτηση οφείλετε σε σωματική κόπωση θα πρέπει να εκτιμάται  διαφορετικά

Backtracking (Πισάχναρο). Είναι το λάθος που κάνει ο σκύλος όταν ακολουθεί τον ντορό αντίθετα απ' την κατεύθυνση του λαγού,εάν επιμένει για μεγάλη απόσταση η αρκετό χρονικό διάστημα αυτό συνεπάγεται τον αποκλεισμό του απο τον αγώνα εάν ωστόσο αυτό συμβεί στιγμιαία ή εάν παρασυρθεί από άλλους σκύλους κρίνεται επιεικώς.  

Ghost trailing (ψευδοιχνηλασία) Είναι η υποκρισία του ιχνηλάτη που παρόλο ότι δεν υπάρχει ίχνος αυτός συνεχίζει να ιχνηλατεί ‘φαινομενικά’, κάποιοι ιχνηλάτες είναι αρκετά πειστικοί σε αυτό.Ο κριτής θα πρέπει να είναι αρκετά έμπειρος για να μπορεί να εντοπίσει τέτοιου είδους περιπτώσεις.

 

Running mute(Αφωνη δίωξη) Είναι η έλλειψη κλαφουνίσματος, κατά την δίωξη,  όταν ο ιχνηλάτης είναι σε άμεση επαφή με το θήραμα.Είναι ένα σοβαρό ελλάτωμα που επιφέρει αποκλεισμό σε αγώνες ιχνηλατών.  

 

Demerits (ελλατώματα)

 

 Pottering (παθητικότητα) Είναι η αδυναμία προόδου στην ιχνηλασία λόγω μη επιθυμίας ή λόγω έλλειψης ικανοτήτων.Ενδείξεις παθητικότητας είναι η διστακτικότητα, η νωθρότητα, το χάζεμα που οδηγούν στην αδυναμία επιθυμίας για κυνήγι.

Babbling (φλυαρία) Είναι το υπερβολικό η το άσκοπο κλαφούνισμα, συνήθως ο φλύαρος κλαφουνίζει στό ίδιο ίχνος χωρίς να κάνει  ιδιαίτερη πρόοδο και επίσης κλαφουνίζει απο έξαψη στην προσπάθειά του να ανακαλύψει όταν ήδη  το έχει χάσει.   

Swinging (Επιπολαιότητα) Είναι το λάθος που κάνει ο ιχνηλάτης να φεύγει μακριά και γρήγορα απο το τελευταίο  ίχνος ψάχνοντας μακριά απο αυτό χωρίς να το έχει σημαδέψει για να ξαναψάξει δίπλα του και να ξαναβρεί  τα χαμένα ίχνη. Πρόκειται για μια αδέξια  ενέργεια η οποία δείχνει είτε έναν υπερανταγωνιστικό ιχνηλάτη ή μια προσπάθεια να ξανακερδίσει το χαμένο πλεονέκτημα που είχε απέναντι στα υπόλοιπα σκυλιά

Skirting (Καβάλημα ντορού) Είναι η σκόπιμα εγκατάλειψη του ίχνους που ακολουθεί σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πρωτοπορεία σε νέα πιο εύκολα  ίχνη.

 Leaving checks (αλλαγή ντορού) Είναι η αδυναμία του ιχνηλάτη στην παρακολούθηση συγκεκριμένου ίχνους με αποτέλεσμα να μεταπηδά  σε οποιαδήποτε νέα ίχνη ή σε νέο θήραμα .Η αλλαγή ντορού δείχνει έλλειψη υπομονής και επιμονής στην ιχνηλασία.

Tightness of mouth (Άφωνη ιχνηλασία) Η άφωνη ιχνηλασία κατά την πρόοδο της θεωρείται ελλάτωμα για πολλες φυλές, ωστόσο είναι αποδεκτό  όταν ο ιχνηλάτης θεωρεί ότι βρίσκεται σχετικά κοντά στο ξεφώλιασμα του θηράματος ,για τον ίδιο λόγο και ιχνηλάτες που διαθέτουν το ταλέντο του ξεφωλιαστή παραμένουν άφωνοι κατά την ιχνηλασία για μεγάλο διάστημα.   

Racing (ο ταχύς) Οι ιχνηλάτες υψηλών ταχυτήτων εκτρέπονται εύκολα του ίχνους στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους της ομάδας και συνήθως τρέχουν εκτός ντορού.

Running hit or miss (παγανιάρικο) Προσπαθούν να κάνουν πρόοδο στην ιχνηλασία τους χωρίς να βρίσκονται σε στενή επαφή με τα ίχνη του θηράματος σε  μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα τελευταία ίχνη πριν το γιατάκι ,είναι επίσης δείγμα έλλειψης ιχνηλατικών ικανοτήτων ή και κακής-λανθασμένης εκπαίδευσης.

Lack of independence (Έλλειψη ανεξαρτησίας) Είναι η εξάρτηση του ιχνηλάτη απο τα μέλη  της ομάδας  και η αδιαφορία  του  για τα  δικά του καθήκοντα με αποτέλεσμα να αφήνει  τ' άλλα σκυλιά  να αποφασίσουν αυτά για την πορεία της ιχνηλασίας, χωρίς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

 

Bounding off (ο βιαστικός ) Βιάζεται υπερβολικά όταν έρχεται σε επαφή με τα ίχνη με  αποτέλεσμα να μην κατορθώνει να προσδιορίζει την κατευθυνση του θηράματος.

 

Τα λάθη και τα ελαττώματα των ιχνηλατών

 

Serious faults (Σοβαρά λάθη)

Quitting (παραίτηση)  

Backtracking (Πισάχναρο)

Ghost trailing (ψευδοιχνηλασία)

Running mute(Αφωνη δίωξη)

 

Demerits (ελαττώματα)

Pottering (παθητικότητα)

Babbling (φλυαρία)

Swinging (Επιπολαιότητα)

Skirting (Καβάλημα ντορού)

Leaving checks (αλλαγή ντορού)

Tightness of mouth (Άφωνη ιχνηλασία)

Running hit or miss (παγανιάρικο)

Lack of independence (Έλλειψη ανεξαρτησίας)

Bounding off (ο βιαστικός )

 

 

                                                                                                                                             

 

    Συνοπτικά

    O εξαίρετος σκύλος χαρακτηρίζεται από

  1. Μεγάλο πάθος
  2. Αριστη όσφρηση
  3. Υψηλή νοημοσύνη
  4. Αντοχή στην δίωξη
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments