"Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt"

 Bài gửi TKB TRƯỜNG THCS VĨNH MỸ A NĂM HỌC 2017-2018
 Bài gửi THÔNG BÁO MỚI.
                                                                               


                                                                               


                        
 Tôi đang tạo trang website của google site. Ai có nhu cầu tạo trang liên hệ tôi. Đây là trang mới tạo: Tạo trang mới 
      Hà Quốc  Hưng  < hunghq@vhv.vn> Em Hưng vừa gọi cho mình. Thông báo trang web là mình trang web:  http://colombo.vn . Các diễn đàn, bạn có thể tham khảo là: http://diendandemo.vhv.vn/ . Nếu khách hàng có thể làm của riêng mình, phí chỉ cho lưu trữ là: 1tr200 / năm (năm tiếp theo cũng duy trì 1tr2). Nếu bạn chỉnh sửa mặt, hỗ trợ, làm cho hình ảnh ..: chi phí là: 3tr6 / năm đâu để duy trì 1tr2 / năm sau đó. Riêng forum mẫu bởi vì nó là một mạng lưới cộng đồng đối với nhiều người tham gia, 10tr chi phí và lưu trữ tùy thuộc vào gói bạn có thể mua thêm nếu bạn không.  
Giáo viên cần liên hệ với tôi qua SMS faecbook cùng với tôi  .
      Http://dangcongsan.vn/bac-lieu-doi-moi-va-phat-trien.html     Http://dangcongsan.vn/bac-lieu-doi-moi-va-phat-trien.html      Http://ngocchinh.com/loi-day-cua-duc-khong-tu/               
 Bài gửi Những kỷ niệm đẹp Bài gửi Thiết kế quảng cáo
 

 
  
 Thư pháp Wallpaper - Trong tiền Với tâm                                           Http://dangcongsan.vn/bac-lieu-doi-moi-va-phat-trien.html
Đọc thêm: http://danhngoncuocsong.vn/tags/vo-chong.html#ixzz4WHfLtqwr              Cựu học sinh trường THCS VMA
Một số học sinh thành đạt của Lý Hồng Em