ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง 223 ...
    ส่ง 26 พ.ค. 2561 04:53 โดย Chayakorn Senaphak
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

าวน์โหลดสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน
https://sites.google.com/site/lxng228/home/hggh.png

link banner
https://drive.google.com/file/d/1kxieDlMVrUQpWuaYed7ln_t8_kGkVmLp/view?usp=sharing
ตรวจสอบคะแนนความประพฤตินักเรียน
http://www.1579.moe.go.th/